HỌC BIẾT CHÚA MỖI NGÀY

NGÀY CHÚA TRỞ LẠI

Thứ Sáu, 13/04/2018 01:00 GMT+7.

Share on Facebook


Đọc Ê-sai 66:15

Câu căn bản: Vì nầy, Đức Giê-hô-va sẽ ngự đến trong lửa, và chiến xa của Ngài như cơn gió lốc; để trút cơn giận trong thịnh nộ, và sự quở trách của Ngài trong ngọn lửa hừng. Câu 15 

Suy niệm: Khi một người đã hứa với bạn một trăm lời hứa và đã giữ đúng chín mươi chín điều, thì bạn có thể tin chắc rằng điều cuối cùng cũng sẽ thực hiện, phải không? 

Chúa Giê-xu đã thực hiện mọi lời Chúa hứa, chỉ còn một điều, đó là Chúa chưa tái lâm trần gian. Bạn có tin rằng Chúa sẽ thực hiện việc đó không? 

Cả Cựu Ước và Tân Ước đều có những phân khúc nói về sự trở lại của Chúa.  

Tiên tri Giê-rê-mi nói rằng: Khi Chúa trở lại, Giê-ru-sa-lem sẽ là nơi đặt ngai vinh quang của Chúa, và các dân tộc sẽ tụ họp tại đó. (Giê-rê-mi 3:17) 

Tiên tri Ê-xê-chi-ên nói về sự phục hưng của Giê-ru-sa-lem, đền thờ sẽ được xây dựng lại, một vùng đất sẽ được xác nhận và ban phước thịnh vượng khi Chúa trở lại. (Ê-xê-chi-ên 43:7) 

Tiên tri Sô-phô-ni cho chúng ta một bài hát mà Chúa sẽ dạy cho dân Chúa và mô tả sự lật đổ Đấng Christ giả. (Sô-phô-ni 3) 

Trong Tân Ước, Ma-thi-ơ so sánh Chúa Giê-xu như một chàng rể sẽ đến để rước cô dâu.

Mác nói Chúa Giê-xu như là người Chủ nhà đi xa giao việc cho các đầy tớ trông coi cho đến khi Chủ về.

Còn Lu-ca viết về Chúa Giê-xu như một Người Quyền Quý đi đến nước khác để lo công việc thương mại để lại tài sản cho các đầy tớ để họ làm lợi và sẽ tính sổ với họ khi hồi hương.

Giăng thì trích lời Chúa Cứu Thế Giê-xu nói rằng: “Ta đi chuẩn bị cho các con một chỗ. Khi Ta đi và đã chuẩn bị chỗ cho các con rồi, Ta sẽ trở lại đem các con đi với Ta, để Ta ở đâu thì các con cũng ở đó.”

Trong khi đó thì toàn sách Khải Huyền nói về việc trở lại vinh quang của Chúa Cứu Thế Giê-xu. Chúng ta có thể đồng thanh với sứ đồ Giăng là người viết sách Khải Huyền rằng:

“A-men. Lạy Chúa là Đức Chúa Giê-xu, xin hãy đến!” 

Bạn sẽ làm gì nếu bạn biết Chúa sẽ đến hôm nay?

Trích nguyên đăng từ httlvn.org

BÀI VIẾT CÙNG CHUYÊN MỤC