ĐỜI SỐNG LINH HOẠT

NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN

Chủ Nhật, 08/02/2015 01:00 GMT+7.

Share on Facebook


Kinh Thánh: XuấtXh 18:13-27 

SUY GẪM

 

Một trong những người có ảnh hưởng lớn nhất trên đời sống tôi là Vickie Kraft, Mục sư cho Nữ giới trong hội thánh của chúng tôi. Là người tốt nghiệp cao học thần học, một giáo sư dạy Kinh thánh nổi tiếng, diễn giả, tác giả, nhà sáng lập và phát triển những mục vụ khác nhau, đời sống của bà được sung mãn và tuôn tràn sức sống. Cùng với những việc khác, bà Vickie và chồng nuôi dưỡng năm người con. Bây giờ bà là một quả phụ nghỉ hưu, bà vẫn là một người mẹ, một người bà, diễn giả, tư vấn, người thầy và người bạn. Tất cả chúng tôi, những người biết và yêu thương Vickie luôn cố gắng lắng nghe chương trình phát thanh trên radio hay tham dự những buổi giảng dạy của bà càng nhiều càng tốt.
Khi tôi đọc phân đoạn Kinh thánh hôm nay, tôi nhớ lại một chương trình radio mà Vickie và một phụ nữ khác có cùng kinh nghiệm được phỏng vấn. Cả hai người đều gây xúc động, nhưng điểm khác nhau mà tôi nhận thấy là Vickie nói đến mọi điều liên hệ đến việc bà phục vụ nữ giới là “chúng tôi” hay “của chúng tôi,” trong khi ngươi phụ nữ kia nói về chức vụ của cô là “của tôi”. Dù là người quản nhiệm, nhưng Vickie xem chương trình phụ nữ chúng tôi là thuộc về Chúa và những người nữ mà bà phục vụ. Trải qua nhiều năm, sự nhờ cậy Chúa của bà đã làm cho đức tin chúng tôi sâu nhiệm hơn trong Chúa, và kỹ năng ủy thác trách nhiệm của bà trong chức vụ đã phát triển trong chúng tôi khả năng lãnh đạo mà chúng tôi không hề có trước đây. Qua Vickie, Đức Chúa Trời đã ban phước cho chúng tôi trong nhiều cách và mức độ khác khác nhau.

Môi-se nhận được những ích lợi từ lời khuyên của người nhạc gia, Giê-trô, cũng là người thầy của Môi-se trong XuấtXh 18:13-27. Sau khi quan sát Môi-se xét đoán dân sự trong vai trò của người phân xử, Giê-trô nói với Môi-se, hỏi ông vì sao cố gắng làm việc này một mình. Giê-trô đi xa hơn nữa trong việc đề nghị rằng nếu Môi-se ủy quyền cho một số người có khả năng mà Môi-se có thể đào tạo. Một cách khôn khéo, Môi-se lắng nghe người thầy của mình, áp dụng đề nghị của Giê-trô, và nhận thấy việc ủy quyền mang lại kết quả, như là Giê-trô đã tiên đoán.

 

ÁP DỤNG

 

Bạn có bao giờ nhận lấy một chức vụ và rồi sau đó cảm thấy trách nhiệm nặng nề? Thậm chí ngay cả công tác phục vụ trong hội thánh, chúng ta thường bị cuốn vào công việc quá sức chúng ta. Phân đoạn Kinh thánh hôm nay cho chúng ta một số bài học quý giúp chúng ta tránh được điều này:

Hãy để ý những người có cùng sở thích và lòng yêu mến Chúa như bạn, và những người có thể cố vấn cho bạn. Chia sẻ đời sống bạn với họ và lắng nghe vấn đề của họ.
Hãy cởi mở trước lời đề nghị của người cố vấn, xem xét kinh nghiệm của người đó và tôn trọng ý kiến của họ.

Hãy sẵn sàng ủy thác quyền hạn, nhận biết rằng dù bạn là người quản lý, Chúa vẫn có thể dùng người khác để giúp bạn hoàn thành mục đích của Chúa, làm vinh hiển Ngài.
Hãy nhận biết thực tế tình trạng thể chất, tinh thần, tâm linh khi bạn cố gắng làm mọi việc cho mọi người. Công tác phục vụ là vì cớ Chúa chớ không phải vì cớ chúng ta.

Tạ ơn Chúa vì Ngài ban cho những người bạn, gia đình hay những cố vấn, và cũng cám ơn họ về sự chỉ dẫn của họ.

Phục vụ cách hăng hái trong sự vui mừng, giao thác trách nhiệm để người khác có thể cùng tham gia.

 

LỜI CẦU NGUYỆN

 

Kính lạy Chúa Giê-xu, tạ ơn Chúa vì đã ban cho con những người cố vấn và giúp con nhận biết rằng họ là những món quà Chúa ban. Tạ ơn Chúa vì cớ lời của Ngài ban cho con những lời khuyên thực tế và sự khích lệ nếu con đọc và áp dụng nó. Cám ơn Chúa vì bài học về việc con có thể ủy nhiệm cho người khác khi công việc quá nặng nề cho con thực hiện một mình. Cám ơn Chúa vì ơn phước trong việc chia sẻ công việc Ngài. Con cầu nguyện trong danh Chúa Giê-xu. Amen.

“Ấy chính Ngài đã cho người này làm sứ đồ, kẻ kia làm tiên tri, người khác làm thầy giảng Tin lành, kẻ khác nữa làm mục sư và giáo sư, để các thánh đồ được trọn vẹn về công việc của chức dịch và gây dựng thân thể Đấng Christ” (Ê-phê-sô Ep 4:11-12).

 

BÀI VIẾT CÙNG CHUYÊN MỤC