ĐỜI SỐNG LINH HOẠT

NGƯỜI KHÔN NGOAN

Thứ Sáu, 08/02/2019 01:00 GMT+7.

Share on Facebook


 Kinh Thánh: Thi Thiên 111: 1-10

 

SUY GẪM

Quan sát trẻ con lớn lên là một kinh nghiệm đặc biệt. Là cha mẹ, tôi trải qua 19 năm trong lo lắng, vui mừng và thỏa lòng. Tôi mới vừa nói chuyện xong với đứa con trai lớn về học kỳ sắp đến của nó ở đại học. Lắng nghe những lý luận và quyết định của nó làm cho tôi cảm thấy hãnh diện. Tôi có thể thấy nó có sự khôn ngoan trong cuộc sống. Tất cả những người làm cha mẹ điều đồng ý điều này và đây là duyên cớ để ngợi khen Chúa. Hallelujah.

Khôn ngoan-khả năng để áp dụng chân lý, kiến thức phổ thông và những hiểu biết thuộc linh sâu sắcvào cuộc sống hàng ngày-là điều gì đó mà hết thảy chúng ta đều tìm kiếm. Mặt trái của điều này là ngu muội. Thật là dễ dàng để những lý luận và quyết định của chúng ta trở nên ngu muội thay vì khôn ngoan.

Thi Thiên này ca ngợi những công việc Đức Chúa Trời làm và trách nhiệm của Ngài. Câu một bắt đầu bằng lời tuyên bố lời ngợi khen Chúa. Vì sao? Câu 2-9 cho chúng ta biết có rất nhiều lý do: vì cớ công việc, ân điển, sự chu cấp, sự sáng tạo, mạng lệnh, sự cứu chuộc và lòng thương xót của Ngài.

 

Thi Thiên kết thúc bằng việc đưa ra những phước hạnh không xiết kể cho những ai hiểu biết và áp dụng lẽ thật. Nếu bạn muốn hành động cách khôn ngoan chớ không phải ngu muội, hãy kính sợ Đức Chúa Trời. Kính sợ Chúa nghĩa là sống một cuộc đời với ý thức rằng Chúa đang tể trị, chớ không phải chúng ta. Kính sợ Chúa cũng có nghĩa là có lòng tôn kính và kinh sợ trước uy quyền của Chúa. Ý thức như thế sẽ giúp cho chúng ta sống khôn ngoan. Một chủ đề khác song song với chủ đề khôn ngoan được tìm thấy trong câu 10. Khi chúng ta sống theo luật pháp của Đức Chúa Trời và những mạng lịnh của Ngài, chúng ta sẽ hiểu biết Chúa và thế gian. Như thế là sự khôn ngoan thật. 

 

ÁP DỤNG  

Một phần trong việc nuôi dạy con cái là nhìn thấy chúng phạm phải những sai lầm. Khi tôi biết rằng những đứa con trai sẽ có những quyết định sai lầm, tôi sẽ cố gắng giữ không cho chúng khi đi vào con đường đó, hay tôi để cho chúng phạm sai lầm hầu chúng học lấy kinh nghiệm mà không vấp phải một lần nữa?

Đức Chúa Trời, người Cha thuộc linh của chúng ta, cũng muốn chúng ta lớn lên trong sự khôn ngoan. Kinh Thánh dạy rằng khi chúng ta kính sợ Chúa và đi theo mạng lệnh của Ngài, chúng ta sẽ hiểu biết Chúa. Là những tội nhân chúng ta tìm cho mình đường lối riêng, nhưng kết quả thường là thảm khốc. Có sự khôn ngoan nghĩa là chúng ta đi theo đường lối của Chúa cho dù nó khó khăn đến đâu, bởi Chúa biết điều gì là tốt nhất.

 

Bạn hãy sáng tác một bài hát ca ngợi Chúa. Tiếp theo hãy liệt kê những lĩnh vực mà bạn cần làm theo lời Chúa cách cẩn thận. Đức Chúa Trời sẽ vui lòng vì Ngài nhìn biết rằng sự khôn ngoan đã ở trong đời sống bạn. 

 

LỜI CẦU NGUYỆN  

Chúa rất yêu dấu, con ngợi khen danh Ngài về tất cả những gì Ngài đã làm cho con. Con biết bản tánh con là thích đi theo đường riêng mình. Xin ban cho con ân điển và linh lực để đi theo Ngài. Con cầu nguyện trong danh Chúa Giê-xu. Amen.

Người khôn học nhiều từ nơi người dạy hơn là người dạy học nơi người khôn  (Cato). 

 

 

BÀI VIẾT CÙNG CHUYÊN MỤC