HỌC BIẾT CHÚA MỖI NGÀY

NGUỒN CỨU GIÚP

Chủ Nhật, 11/02/2018 01:00 GMT+7.

Share on Facebook


Đọc Thi-thiên 46

Câu căn bản: Đức Chúa Trời là nơi nương náu và sức mạnh của chúng con, Ngài hằng cứu giúp trong cơn hoạn nạn. Câu 1.

Suy niệm: Giô-sép Sơ-cri-vân (1819 -1886) người Ai-len là một người Tin Lành, năm 1840 có yêu một thiếu nữ tin Chúa. Hai người đã lên kế họach đám cưới đầy đủ. Nhưng đêm trước ngày cưới, cô gái bị chết đuối. Giô-sép đau đớn thất vọng qua nhiều tháng, nhưng cuối cùng anh ta trở về với Chúa Giê-xu và qua ân sủng của Ngài Giô-sép tìm được an ủi và bình an. Qua kinh nghiệm đau thương này, năm 1855 Giô-sép đã sáng tác nên bài thơ: Giê-xu là Bạn Thật và được Sạc Con-vơ-sơ phổ nhạc năm 1868, dịch sang lời Việt (TC 253) như sau:

1.    Ôi, Giê-xu Chúa ta là bạn thật, bằng lòng gánh tội lỗi chúng ta.

2.    Ban ơn chúng ta hôm mai thân mật, trình lên Chúa bao tâm sự ta.

 Bao lần ta bối rối ngập sầu tư, lắm lúc tâm hồn bỗng bồi hồi.

 Nguyên do chúng ta chẳng đem tâm sự trình ra trước Giê-xu mà thôi.

2. Ai trong chúng ta đang chịu thử rèn, hồn linh lún sầu não, đảo điên.

Bao nhiêu khúc nôi không nao, không thẹn, trình lên Chúa chẳng nên trì diên.

Ta tìm đâu thiết hữu bằng Ngài nay, sẵn xẻ chia đoạn khổ, chặng phiền?

Duy Giê-xu rõ khúc nôi ta rày, vậy mau khẩn đảo nơi bệ thiêng,

3. Ai trong chúng ta bên lòng trìu trịu, nghìn sầu não chồng chất ngổn ngang?

Ta mau đến xin Giê-xu lo liệu, Ngài vui xuống phước ban bình an.

Khi bạn anh chán bỏ và cười chê, hãy đến khai trình hết cho Ngài.

 Duy Giê-xu ban an nhiên trăm bề, hằng che chở dưới tay quyền oai.

Bài hát này đã phổ truyền khắp thế giới và từng an ủi cho hằng triệu người trong hơn hai thế kỷ qua. Mong rằng bạn cũng hát bài hát này trong gia đình để cùng với tác giả tiếp tục tin cậy và quý mến Chúa.

Trích nguyên đăng từ httlvn.org

BÀI VIẾT CÙNG CHUYÊN MỤC