ĐỜI SỐNG LINH HOẠT

NGUỒN HY VỌNG CỦA CHÚNG TA

Thứ Năm, 28/03/2019 01:00 GMT+7.

Share on Facebook


 Kinh Thánh: Thi-thiên 146:1-10

SUY GẪM  

 

Không có gì nghi ngờ về Đấng mà trước giả Thi Thiên trông cậy để được giải cứu khỏi thế giới hoạn nạn này: Đức Chúa Trời của Gia-cốp. Từ câu 7b-9 chúng ta tìm thấy từ “Đức-Giê-hô-va” lập lại 5 lần. Chúa nâng lên, ban cho, bênh vực, giải phóng, yêu thương, nhìn xem, nâng đỡ và bảo tồn. Chúa cũng cảm thấy thất vọng. Chúa là Đấng hành động và hoàn thành lời hứa. Vì thế trước giả ngợi khen và tin cậy nơi Ngài.

Đối tượng của ân điển Chúa là những người bị áp bức, người nghèo, kẻ mồ côi. Trước giả dường như nhấn mạnh đến sự thành tín của Đức Chúa Trời dành cho những người đang có nhu cầu bức xúc. Ý tưởng này là cơ sở cho niềm hy vọng của trước giả. Chắc rằng ông biết những người bị tù và khách lạ, những người “phải cúi” phải tiếp tục chịu khổ - ngay cả lúc ông viết những lời của bài ca này. Ông chắc biết những người Y-sơ-ra-ên đang chịu khổ bởi những dân tộc xung quanh.

Hôm nay, chúng ta cũng ở trong cùng tình trạng như dân Y-sơ-ra-ên ngày xưa. Khi chúng ta đọc Thi Thiên về sự thành tín của Đức Chúa Trời đối với những người khó khăn, nhưng mỉa mai thay chúng ta tìm thấy xung quanh chúng ta có nhiều người trong cảnh cùng đường, những người gặp hoạn nạn, đau đớn về tâm linh hay thể xác cần được giải cứu. Làm sao để trước giả Thi Thiên, và chúng ta có thể duy trì niềm hy vọng trong một hoàn cảnh khốn khó như vậy?

Nhiều năm trước, tôi có mang theo bên mình một hòn đá vừa lòng bàn tay và sơn màu vàng. Sau đó, tôi khắc câu Kinh thánh trong Thi Thiên 62: 5-6 lên một mặt của hòn đá này. Trong suốt hai năm trời, tôi đã mang hòn đá theo trong túi áo khoác, trong xe hơi, khi đi phỏng vấn việc làm, khi nói chuyện trước đám đông, khi an ủi bạn gặp khó khăn, cho đến khi tôi tặng hòn đá cho một người bạn cần được khích lệ.

Câu 5 của Thi Thiên 62 chép rằng: “Hỡi linh hồn ta, hãy nghỉ an nơi Đức Chúa Trời; vì sự trông cậy ta ở nơi Ngài ”. Bất cứ khi nào thách thức hay sự ngã lòng xuất hiện trong đời sống, tôi sẽ cầm hòn đá đó lên và nắm chặt nó trong tay mình. Hòn đá này là một sự nhắc nhở về lời hứa vững bền, về quyền năng và sự hiện diện của Đức Chúa Trời. Điều này đem đến cho tôi hy vọng.

 

Mục tiêu của mỗi chúng ta phải là “ngợi khen Chúa trọn đời sống tôi ”(c. 2). Để làm như thế trên suốt linh trình, thay vì tin cậy nơi “vua chúa”(c. 3) của đời này, đòi hỏi chúng ta có lòng hy vọng mạnh mẽ nơi quyền năng, sự ban cho, sự bênh vực, giải phóng, yêu thương, nhìn xem, nâng đỡ và bảo tồn của Ngài cho những người khốn khó.

 

ÁP DỤNG  

 

Bạn có một bức tranh, thẻ cầu nguyện hay một vật lưu niệm nào khác để nhắc nhở bạn về sự thành tín của Chúa?

Hôm nay, hãy tìm hay làm một vật kỷ niệm nào đó để hướng những tư tưởng sợ hãi của bạn về sự nhân từ của Đức Chúa Trời. Đó có thể là một bức tranh vẽ bằng màu nước, một bức hình mà bạn yêu thích, một vật lưu niệm hay một hòn đá. Hãy mang nó theo và giữ nó gần bạn.

 

Bạn có thể liên hệ vật lưu niệm đó với một câu Kinh thánh hay một trường hợp đặc biệt nào đó về sự thành tín của Đức Chúa Trời đối với bạn hay người nào đó mà bạn biết. Hãy dùng vật lưu niệm này như một lời cầu nguyện nhắc nhở và như một biểu tượng của công việc Đức Thánh Linh trong đời sống bạn.   

 

LỜI CẦU NGUYỆN  

 

Chúa rất yêu dấu, Ngài thật tốt đối với con, con không nhận ra điều này ngay trong lúc khó khăn, con biết rằng Ngài nhân từ đối với tất cả những ai gặp hoạn nạn. Trong niềm hy vọng, con nhìn hướng về ngày mà không còn đau thương và nước mắt. Cho đến ngày ấy, con xin trao thác và hết lòng hy vọng dù cho hoàn cảnh có ra sao. Hôm nay, xin thêm sức cho con để con tìm kiếm Ngài và công việc Ngài trong những người khác và những sự việc quanh con. Con cầu nguyện trong danh Chúa Giê-xu. Amen.

Chúng ta phải chấp nhận sự thất vọng tạm thời, nhưng chúng ta không được để mất niềm hy vọng vĩnh cửu.  Martin Luther King, Jr.

BÀI VIẾT CÙNG CHUYÊN MỤC