LỜI SỐNG HẰNG NGÀY

NGUỒN NƯỚC SỐNG

Chủ Nhật, 10/06/2018 01:00 GMT+7.

Share on Facebook


"Nhưng (ai) uống nước ta sẽ cho thì chẳng hề khát nữa” Giăng 4:14

Người tin Chúa Giê-xu nhận thấy rằng mình được mãn nguyện trong Ngài ngay bây giờ và sẽ cứ toại nguyện mãi mãi. Người tín hữu không phải là người ngày nào cũng khao khát mệt mỏi và cần được an ủi, đêm nào cũng thấy là dài đằng đẵng vì thiếu những tư tưởng gây vui vẻ trong lòng, vì người ấy đã tìm được trong đạo nguồn mạch của niềm vui, dòng suối yên ủi, khiến người ấy hoan hỉ, hạnh phúc. Cứ bỏ tù người ấy xem, người ấy sẽ tìm được bạn tốt; hãy ném người ấy ra ngoài đồng vắng khô cằn, người ấy vẫn được ăn bánh thiên đàng; hãy phân rẽ người ấy khỏi các bạn bè, người ấy sẽ tìm được “bạn thân thiết hơn anh em ruột”.

Cứ thử nhổ sạch những dây dưa của người ấy, người ấy sẽ tìm được bóng mát bên dưới Vầng Đá của các thời đại; hãy đào hầm dưới phần nền tảng các hi vọng trần gian của người ấy, lòng người ấy vẫn vững vàng vì tin cậy vào Chúa. Trước khi Chúa Giê-xu ngự vào thì lòng người ấy vốn cũng không có đáy như mồ mả vậy, nhưng sau khi có Ngài, thì nó là một cái chén luôn luôn tuôn trào. Đấng Christ vốn đầy dẫy mọi sự đến nỗi chỉ có Ngài mới là mọi sự của người tín hữu mà thôi. Người thánh đồ chân chính được hoàn toàn toại nguyện về khả năng làm đầy đủ tất cả nơi Chúa Giê-xu đến nỗi không còn khao khát gì nữa, trừ ra khao khát được uống càng đầy đủ hơn trong giếng nước hằng sống.

Thưa bạn tín hữu, bạn sẽ khao khát theo cách thức êm dịu, ngọt ngào đó; nó không phải là sự khát khao gây đau khổ, nhưng là một ước ao về tình thương; khao khát theo đuổi được đầy dẫy tình thương của Chúa Giê-xu hơn, bạn sẽ thấy đó là điều êm dịu dường nào! Xưa kia, có người đã nói: “Tôi vốn thường thả chiếc thùng của mình xuống giếng để múc nước, nhưng bây giờ, sự khát khao của tôi về Chúa Giê-xu đã trở thành không thể nào thỏa mãn được, cho nên tôi muốn đặt giếng ấy ngay vào miệng tôi để trực tiếp uống từ đó”.

Thưa bạn tín hữu, đó có phải là ước vọng của lòng bạn ngay giờ này chăng? Bạn có cảm thấy rằng trong Chúa Giê-xu,mọi ao ước của bạn đều được toại nguyện, rằng bây giờ bạn không thiếu thốn gì nữa cả, nhưng bạn càng hiểu biết hơn về Ngài, càng được thông công mật thiết hơn với Ngài, chăng? Nếu thế, hãy thường xuyên đến với giếng nước của Ngài và nhận lấy nước sống nhưng không. Chúa Giê-xu chăng bao giờ nghĩ rằng bạn múc nhiều nước quá, nhưng luôn luôn hoan nghinh bạn và phán: “Hỡi kẻ yêu du, hãy uống đi, phải, hãy uống thật nhiều đi”.

Ms. Charles Spurgeon

 

BÀI VIẾT CÙNG CHUYÊN MỤC