ĐỜI SỐNG LINH HOẠT

NHÀ CHÚA TRƯỚC HẾT

Thứ Năm, 12/01/2017 01:00 GMT+7.

Share on Facebook


 

Kinh Thánh: A-Ghê 1:1-15

 

Suy Gẫm

Khi còn học âm nhạc cổ điển ở trường đại học, tôi luôn cảm thấy có sự thiêu đốt phải chạy vào phòng tập bất cứ lúc nào có thể. Tôi có thể tập từ sáu đến mười tiếng, tùy theo ngày, nhưng thời gian dư này không bao giờ thật sự giúp tôi hoàn thiện những chi tiết cuối cùng mà tôi mong đạt được.

Ngày nay, nhiều người trong chúng ta chọn đặt những giây phút cuối cùng quý giá theo những cách khác, thường là theo những cách mà Đức Chúa Trời không muốn. Có thể chúng ta dùng thời gian dư đó để học thay vì đến thờ phượng Chúa, bỏ buổi học Kinh Thánh vì bữa tiệc của công ty, hoặc thậm chí lấy thời gian đó để tranh thủ ngủ thay vì có một thời gian tĩnh nguyện ích lợi vào buổi sáng. Dù đó là trường hợp nào, Đức Chúa Trời biết tất cả.

Ngài biết khi người Do Thái xây dựng lại những ngôi nhà an toàn cho họ và đảm bảo cho tình trạng tài chánh của mình nhưng lại không xây lại đền thờ của Đức Chúa Trời. Ngài biết họ làm việc nhiều như thế nào vì những lợi ích riêng của họ, nhưng lại quên đi sự chu cấp của Ngài. Trên hết mọi điều, Ngài biết sự yếu đuối của họ về khả năng xây lại đền thờ đã từng rất vinh hiển như đền thờ Sa-lô-môn xây cất. Ngày nay cũng tương tự như vậy, Ngài biết khi nào chúng ta bỏ công việc Ngài và không dâng cho Ngài những trái dầu mùa. Dù có vẻ hợp lý hơn khi sử dụng thời gian, nhưng cuối cùng nó lại nghịch cùng chúng ta vì đó không phải là ý muốn của Đức Chúa Trời.

Khi chúng ta quyết định rằng xây dựng nhà Chúa là ưu tiên nhất trong đời sống chúng ta, như chính Chúa đã xem sự cứu rỗi chúng ta là điều cần nhất qua Con Ngài, chúng ta sẽ nhìn thấy sự trọn vẹn và oai nghi của Ngài. Khi chúng ta đặt Chúa trước tiên, Ngài sẽ ban cho chúng ta mọi điều chúng ta cần - sự khôn ngoan, sức lực và sự dẫn dắt. Khi chúng ta càng lệ thuộc vào Ngài hơn, đó không phải là sức mạnh của chúng ta nhưng là sự phụ thuộc của chúng ta vào Chúa sẽ quy vinh hiển danh Ngài và tôn cao danh Ngài.

 

Áp Dụng

Điều gì khiến bạn không dâng những kết quả đầu mùa cho Chúa?

Bạn có đang có gắng tìm cách cắt xén trong sự thờ phượng Chúa không?

Làm thế nào bạn biết chắc kỷ luật chính bạn hoặc dành thời gian hay sức lực cho Chúa trước hết.

 

Lời Cầu Nguyện

Lạy Cha, xin tha thứ cho con vì không nhận biết rằng mọi điều đều ở trong quyền năng của Ngài và mọi điều đều đến từ Ngài. Xin giúp con lệ thuộc vào sự sống và ý muốn của Ngài, biết rằng Ngài ban cho con mọi điều con cần, và không thiếu điều gì. Xin phơi bày tội lỗi cho con thấy để con luôn đặt Chúa đầu tiên trong đời sống mình. Nhân danh Chúa Giê-xu Christ. A men.

Hôm nay tôi sẽ làm điều này để vinh hiển danh Chúa:

----------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------

BÀI VIẾT CÙNG CHUYÊN MỤC