ĐỜI SỐNG LINH HOẠT

NHẮM ĐÍCH MÀ CHẠY

Thứ Năm, 30/03/2017 01:00 GMT+7.

Share on Facebook


Kinh Thánh: Phi-líp 3:10-21

Suy Gẫm

Hãy dành một chút thời gian để suy gẫm về năm vừa qua. Những điều gì nổi bật trong năm? Những thách thức mà bạn đã đối diện là gì? Câu hỏi quan trọng nhất tôi muốn bạn tự trả lời là "Năm qua tôi đến gần Chúa hơn như thế nào?" Câu 10 -11 trong đoạn Kinh Thánh hôm nay là mục đích cuối cùng của mọi Cơ Đốc nhân: tôi muốn biết Đấng Christ và quyền năng của sự phục sinh Ngài và sự thông công chia sẻ sự đau khổ với Ngài, trở nên giống Ngài trong sự chết, và sự sống lại từ trong kẻ chết. Phao-lô nói rằng tham vọng của ông đó là 1) biết Chúa Giê-xu nhiều hơn, 2) kinh nghiệm quyền năng Ngài, 3) chia sẻ sự đau khổ với Ngài và 4) một ngày kia được sống lại từ kẻ chết. Sau đó ông nói là ông "nhắm mục đích mà chạy để giựt giải về sự kêu gọi của Đức Chúa Trời trong Đức Chúa Giê-xu Christ" (c. 12).

Nhận biết Đức Chúa Trời không chỉ dành cho những người "siêu thuộc linh". Đó là điều có thể đạt được. Nhưng chúng ta sẵn sàng hy sinh điều gì để có được điều đó? Sự tăng trưởng thuộc linh là chúng ta sẽ bị nó làm tổn thương như thế nào để có thể tìm được điều đó? Sự thờ phượng đòi chúng ta phải trả giá điều gì? Kinh Thánh nói "hãy ham thích sửa thiêng liêng của đạo như trẻ con mới đẻ vậy, hầu cho anh em nhờ đó lớn lên mà được rỗi linh hồn" (1Phi-e-rơ 2:2). Chúng ta cần hỏi chính mình một câu hỏi: trong năm qua tôi đã thay đổi như thế nào? Đức Chúa Trời đã làm gì trong lòng tôi? Tôi có như một dòng sông chảy mạnh làm thay đổi lòng sông, hay tôi như một cái ao tù, không ai đụng đến, không ai khuấy động và đầy những điều dơ dáy, không thể có sự sống? Phao-lô biết chính mình rằng ông chưa đến nơi (c. 12), nhưng tham vọng của đời sống ông là nhận biết Đức Chúa Trời. Mục đích chung của ông đang sôi sục bởi một điều: nhận biết Đức Chúa Trời.

Đời sống Cơ Đốc nhân là một cuộc hành trình, không phải là một con đường. Nói cách khác, sự thay đổi và tăng trưởng không diễn ra trong chốc lát hay ngay lập tức. Đó không phải là điều mà bạn có thể tải xuống bằng một cái nhắp chuột hay hâm nóng bằng lò vi sóng. Nó là sự quyết tâm, kỷ luật và tận hiến hết sức được thúc đẩy bằng quyền năng của Thánh Linh Đức Chúa Trời đến mức độ thuộc linh cao hơn. Nhiều Cơ Đốc nhân nghĩ rằng vì họ đã có vé vào thiên đàng, họ chỉ cần đi loanh quanh cho đến khi vào đó.

Điều này không đúng với những điều Kinh Thánh nói về đời sống thuộc linh. Đức tin cứu rỗi là đức tin thúc đẩy bạn. Đức tin sẽ sinh ra điều gì đó. Chính Chúa Giê-xu nói về việc nhận biết cây bằng cách xem trái của cây đó. Bạn có thể được thuyết phục rằng những ngày tốt đẹp đã ở phía sau bạn; rằng đã quá trễ để thay đổi và bạn không thể đi xa hơn trong hành trình này. Đức Chúa Trời là Đấng đã khởi sự làm việc lành trong bạn “sẽ làm trọn điều đó cho đến ngày Chúa Giê-xu Christ trở lại” (Phi-líp 1:6).

Áp Dụng

Hãy đi ra khỏi vùng dễ chịu của bạn. Hãy chiến dấu. Hãy làm bất kỳ điều gì để thoát khỏi vết lún thuộc linh của bạn. Hãy tham gia những nhóm học Kinh Thánh, hãy tìm những người bạn, kiêng ăn và cầu nguyện. Khi bạn chạy xe về nhà hôm nay, hãy đi một con đường khác. Khi bạn đến nhà thờ vào Chúa nhật sắp đến, hãy nói chuyện với người mà bạn chưa nói chuyện bao giờ. Hãy thách thức bạn vượt khỏi những điều bình thường.

Sự tăng trưởng thuộc linh rất khó, bạn sẽ phải trả giá bằng điều gì? Bạn sẽ bị tổn thương như thế nào? Nếu có thể, đừng mở ti vi lên trước giờ ăn trưa. Dành thời gian đọc hoặc nghe sứ diệp nào đó. Không xem ti vi vào buổi tối đặc biệt trước khi bạn đi ngủ. Hãy đẩy bạn ra khỏi giới hạn bên ngoài.

Lời Cầu Nguyện

Lạy Cha, xin ban cho con sự khao khát lớn lên trong Ngài. Xin bày tỏ tình yêu Ngài cho con. Xin kéo con khỏi sự bằng lòng với tình trạng thuộc linh. Nhân danh Chúa Giê-xu Christ. A-men.

Tôi sẽ làm điều này để vinh hiển dan Chúa:

----------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------

BÀI VIẾT CÙNG CHUYÊN MỤC