THƯƠNG KHÓ - PHỤC SINH

NHẬN BIẾT ĐẤNG CƠ ĐỐC LÀ CHÚA

Chủ Nhật, 24/03/2013 00:00 GMT+7.

Share on Facebook


NHẬN BIẾT ĐẤNG CƠ ĐỐC LÀ CHÚA

Kinh Thánh: Ma-thi-ơ 26:17-25


Chúa là Đấng Cơ Đốc. Con Đức Chúa Trời hằng sống" (Ma-thi-ơ 16:16).

Câu hỏi suy ngẫm: Chúa Giê-xu chuẩn bị để dư lễ Vượt qua với các môn đệ Ngài như thế nào? Trong khi ăn, Ngài bày tỏ cho họ điều gì? Thái độ các môn đồ thế nào khi Chúa Giê xu cho biết có người phản Ngài? Thái độ của Giu-đa cho thấy ông biết gì về Chúa? Bạn biết Chúa là ai?


Càng suy nghĩ về sự hy sinh của Chúa Giê-xu, ta càng tự thấy mình yếu đuối, và nhận biết thêm về tình yêu thương kiên trì của Ngài.


Suy ngẫm về phân đoạn Kinh Thánh này, ta thấy có hai điều đáng để ý: Thứ nhất, Đức Chúa Giê-xu tính toán trước việc ăn lễ Vượt Oua, chọn địa điểm làm lễ rõ ràng. Ngài lại nói: "Giờ ta gần rồi!" Điều đó chứng tỏ Ngài rất bình tĩnh, biết trước mọi điều và Ngài bằng lòng treo mình lên cây thập tự chứ không phải bị ép buộc (xin xem thêm Giăng 10:17-18). Thứ hai, các môn đệ hỏi Chúa muốn làm lễ Vượt Qua tại điểm nào thì Ngài cho biết ngay là tại nhà một môn đệ vô danh nọ. Môn đệ này nhận biết Chúa là thầy và dĩ nhiên là đã bàn trước với thầy mình là làm lễ Vượt Oua tại nhà mình. Như vậy muôn đời sau phải nhớ ơn người môn đệ vô danh này vì đã hiến nhà mình làm nơi cử hành lễ Tiệc Thánh đầu tiên của Chúa Giê-xu.


Lại thêm một điều đáng để ý nữa là khi Chúa cho các môn đệ biết một người trong số họ sẽ phản Ngài, thì ai nấy hoang mang hỏi: "... có phải tôi chăng?" Chỉ riêng một mình ông Giu-đa giữ yên lặng, nhưng đến phút chót, có lẽ không để ai nghi ngờ đến mình, nên cũng bắt chước mọi người hỏi Chúa: "Thưa Thầy, có phải tôi chăng?"


Những ai biết rõ Đấng Cơ Đốc là Cứu Chúa thì tự nhận thấy mình chẳng đáng giá gì và mình có thể phạm tội bất cứ lúc nào. Trái lại, những ai không biết rõ Đấng Cơ Đốc là Cứu Chúa thì tự tin rằng mình có giá trị, không tội  lỗi gì để rồi rơi vào hoả ngục mà không hay.


Bạn có thật sự nhận biết Đấng Cơ Đốc là Cứu Chúa của mình không?


Lạy Chúa, con mong được hiểu biết về Ngài hơn. Vì Ngài đã chết cho con, con xin được làm tôi tớ trung tín của Ngài. Nguyện xin Ngài ngự vào đời sống con. Nguyện xin bạn bè chung quanh con nhận thấy đời sống con có Ngài ngự trị.


BÀI VIẾT CÙNG CHUYÊN MỤC