KHOA HỌC VÀ KINH THÁNH

NHỮNG ĐIỀU KHÓ HIỂU TRONG THÁNH KINH

Thứ Ba, 11/12/2012 15:39 GMT+7.

Share on FacebookNHỮNG ĐIỀU KHÓ HIỂU TRONG THÁNH KINH
Tác giả: R.A.Torrey

 

Tổng quan  

Ai là người nghiên cứu thận trọng và vừa đọc Thánh Kinh vừa suy tư đều nhận thấy câu của vị sứ đồ viết về Kinh điển rằng “ở trong (Thánh Kinh) có mấy khúc khó hiểu mà những kẻ dốt nát và tin không quyết đem giải sai ý nghĩa... chuốc lấy sự hư nát riêng về mình” (II Phi-e-rơ 3:16) có nhiều phần đúng. Có ai là người trong chúng ta chưa từng thấy trong Thánh Kinh những điều gây lúng túng cho mình, mà lúc hãy còn là một Cơ-đốc nhân mới mẻ, chưa từng trải, đã đưa chúng ta đến chỗ thắc mắc đặt vấn đề là chẳng hay rút cục, Thánh Kinh có phải là Lời Đức Chúa Trời hay không?

Chúng ta thấy trong Thánh Kinh có nhiều điều dường như không thể nào hoà giải được với những điều khác, cũng ở ngay trong Thánh Kinh. Chúng ta nhận thấy có những điều dường như khó cũng tồn tại được với cái ý tưởng rằng Thánh Kinh có nguồn gốc từ Đức Chúa Trời và tuyệt đối vô ngộ. Thật là chẳng khôn ngoan khi cố tìm cách che giấu cái sự kiện rằng quả có những chỗ khó hiểu như thế. Nhiệm vụ của người khôn ngoan mà cũng là chân thành nữa, là phải thành thực trực diện với chúng và khảo xét chúng. Có nhiều điều chúng ta có thể nói về những chỗ khó hiểu như thế mà tất cả những ai nghiên cứu Thánh Kinh có suy tư cuối cùng đều phải đương đầu.


Còn Tiếp

 

NHỮNG ĐIỀU KHÓ HIỂU TRONG THÁNH KINH (P46)

NHỮNG ĐIỀU KHÓ HIỂU TRONG THÁNH KINH (P47)

NHỮNG ĐIỀU KHÓ HIỂU TRONG THÁNH KINH (P44)

NHỮNG ĐIỀU KHÓ HIỂU TRONG THÁNH KINH (P100)

NHỮNG ĐIỀU KHÓ HIỂU TRONG THÁNH KINH (P45)

1 2 3 4 5 ... 10 Tiếp Cuối

BÀI VIẾT CÙNG CHUYÊN MỤC