KHOA HỌC VÀ KINH THÁNH

NHỮNG KHÁM PHÁ KHOA HOC VÀ NIỀM TIN

Chủ Nhật, 01/10/2017 01:00 GMT+7.

Share on Facebook


KHOA HỌC VÀ KINH THÁNH

Sứ đồ Phao-lô xác chứng “Cả Kinh thánh đều là bởi Đức Chúa Trời soi dẫn” (II Ti-mô-thê 3:16). Và Sứ đồ Phierơ cũng đã khẳng định “Thánh linh cảm động mà người ta đã nói bởi Đức Chúa Trời” (II Phi-e-rơ 1:21 ). Thánh kinh mang bản chất nhân tính bao gồm chữ viết, văn phạm, văn mạch, văn hoá, văn chương, lý luận, hoàn cảnh lịch sử, địa lý, v. v… Ngoài ra Kinh thánh còn mang bản chất thần tánh như vô ngộ, có thẩm quyền, hiệp nhất và huyền nhiệm. Vậy giữa khoa học và Kinh thánh có hoà hợp nhau không? 

Sự hoà hợp giữa khoa học và Kinh thánh là gì? Ma-thi-ơ 12:40 đề cập đến Giô-na ở trong bụng cá ba ngày ba đêm. Một câu chuyện mà nhiều người nhận thấy khó tin, vậy mà Chúa Giê-su đã tin nhận câu chuyện ấy. Trước đây người ta nghĩ rằng chẳng có con cá nào to đủ để nuốt trọn một con người, tuy nhiên ngày nay người ta biết rằng loại cá nhà táng, loại cá mập trắng lớn và cá voi có thể làm điều đó. Các sinh vật biển nầy có thói quen mửa ra những thứ trong bụng nó trước khi chết.

Có những lời ký thuật, rất hết sức xác thực, về những con người trong thời buổi hiện đại đã bị nuốt trọn bởi những loài cá lớn nầy và sau đó được giải cứu mà vẫn sống. Một thuỷ thủ người Anh bị ngã qua mạng tàu, bị con cá nhà táng nuốt chửng, đã sống một ngày rưỡi trong bụng con cá lớn nầy. Con cá bị săn đuổi, bị đánh bắt và người đàn ông nầy được lấy ra khỏi bụng cá, bất tỉnh nhưng vẫn còn sống. Câu chuyện nầy nói lên sự hoà hợp giữa khoa học và Kinh thánh.

Còn Tiếp

NHỮNG KHÁM PHÁ KHOA HOC VÀ NIỀM TIN (P7)

NHỮNG KHÁM PHÁ KHOA HOC VÀ NIỀM TIN (P6)

NHỮNG KHÁM PHÁ KHOA HOC VÀ NIỀM TIN (P5)

NHỮNG KHÁM PHÁ KHOA HOC VÀ NIỀM TIN (P4)

NHỮNG KHÁM PHÁ KHOA HOC VÀ NIỀM TIN (P3)

BÀI VIẾT CÙNG CHUYÊN MỤC