ĐỨC CHÚA TRỜI CỦA GIÊ-RÊ-MI

NHỮNG NGƯỜI SỐNG SÓT

Thứ Bảy, 16/03/2019 01:00 GMT+7.

Share on Facebook


Giê-rê-mi 29:1

Này là lời thơ của tiên tri Giê-rê-mi từ thành Giê-ru-sa-lem gửi cho các trưởng lão hiện còn bị phu tù, cùng cho các thầy tế lễ, các tiên tri cùng cả dân mà vua Nê-bu-cát-nết-xa đã bắt từ Giê-ru-sa-lem điệu về Ba-by-lôn.

Một trong những cách mà Giê-rê-mi bảo tồn lời Ngài cho thế hệ tương lai là ông viết ra dưới dạng những lá thư. Ông viết cho một nhóm người trong một hoàn cảnh cụ thể, nhưng sứ điệp của ông cũng là sứ diệp mà dân chúng ngày nay cần nghe. Thư của vị tiên tri này cũng giống những thư tín thời Tân ước, có giá trị đến mãi mãi.

Con dấu bưu điện trên thư của Giê-rê-mi là Giê-ru-sa-lem. Trước đó không lâu, người Ba-by-lôn đã tấn công Giê-ru-sa-lem, bắt đi những người có học và tài năng. Giữa vòng những người này có tiên tri Ê-xê-chi-ên. Hầu hết người bị bỏ lại Giê-ru-sa-lem là những người nghèo, thành phần sẽ làm gánh nặng cho đế quốc Ba-by-lôn. Nhà vua chỉ muốn đem đi những người có kỹ năng để góp phần xây dựng thành phố Ba-by-lôn lộng lẫy mà thôi.

Đây không phải là đợt tấn công cuối cùng vào Giê-ru-sa-lem. Mười năm sau, thành bị tận diệt hoàn toàn. Còn bây giờ Giê-rê-mi đang sống trong một thành phố đầy những đổ nát đau thương và là nơi cư trú của người nghèo.

Ông biết rằng niềm hi vọng của dân sự nằm nơi thành Ba-by-lôn xa xôi kia. Những kẻ phu tù của Giê-ru-sa-lem đang ở một nơi mà họ sẽ kêu khóc với Chúa. Nhiều người sẽ bày tỏ lòng muốn được nương dựa nơi Ngài. Giê-rê-mi đã có sứ điệp của Chúa cho những người này, nhưng ông biết ông không thể đến Ba-by-lôn. Vì thế ông gửi cho họ một bức thư.

Chắc chắn có những người bị chết trên đoạn đường dài 700 dặm từ Giê-ru-sa-lem đến Ba-by-lôn. Giê-rê-mi viết thư cho những ai còn sống sót. Ông nói về những người lãnh đạo như những trưởng lão còn sống sót. Nỗi khủng khiếp vì bị dẫn đi trong gông cùm đã làm nhiều người cao tuổi phải chết dần. Nhưng một số vẫn còn sống sót.

Đức Chúa Trời của Giê-rê-mi đang có một sứ điệp cho bạn. Theo một ý nghĩa nào đó, có lẽ chính bạn cũng là người sống sót. Hãy nghĩ lại lúc mình gặp một tai nạn khủng khiếp, một căn bệnh nghiêm trọng hoặc một trận bắt bớ dữ dội mà lẽ ra bạn đã chết. Nhưng Bạn không chết. Bạn còn sống sót. Hãy đến gần hơn với Chúa là Đấng cho phép Bạn sống sót vì một lý đo nào đó.

Hãy mô tả Bạn như một người còn sống sót vì Chúa.

David Coldwel

 

BÀI VIẾT CÙNG CHUYÊN MỤC