LỜI SỐNG HẰNG NGÀY

NHỮNG VẬT KHÔNG HỀ RÚNG ĐỘNG

Thứ Ba, 13/02/2018 01:00 GMT+7.

Share on Facebook


"Hầu cho những vật không hề rúng động được còn lại" Hê-bơ-rơ 12:27

Trong hiện tại, chúng ta có nhiều điều thuộc quyền sở hữu của chúng ta có thể bị rúng động, cho nên người tín đồ Đấng Christ không nên quý trọng nó quá nhiều, vì dưới bầu trời luôn luôn biển chuyển này không một vật gì có thể đứng yên một chỗ; mọi vật đều bị đặt định là phải thay đổi. Nhưng chúng ta có "những vật không hề rúng động" và hôm nay, tôi mời bạn suy nghĩ về chúng. Nếu tất cả những vật có thể bị rúng động đều bị cất đi rồi, thì sự an vui đích thực của bạn sẽ hoàn toàn tùy thuộc vào những vật không hề rúng động còn lại. Dầu bạn đã hay sẽ bị lỗ lã, mất mát trong hiện tại bạn sẽ vui hưởng sự cứu rỗi. Bạn đang đứng dưới chân thập tự giá của Chúa Giê-xu, chỉ tin cậy vào công lao của huyết báu Ngài và thị trường có lên hay xuống thì không liên hệ gì đến sự cứu rỗi của bạn trong Ngài. Các ngân hàng có bi khánh tận, sự thất bại và và bị phá sản của chúng không hề động chạm gì đến bạn.

Rồi hôm nay, bạn còn là một con cái của Đức Chúa Trời - Ngài là Cha bạn. Hoàn cảnh dầu có đổi thay vẫn không cướp được điều đó của hạn. Dầu bị mất mát đến nỗi trở thành nghèo nàn, dầu bị lột trần, bạn vẫn có thể nói "Ngài vẫn còn là Cha tôi. Trong nhà Cha tôi có nhiều chỗ ở, cho nên tôi không lo lắng chi cả".

Bạn còn có một phước hạnh thường xuyên khác là tình thương của Chúa Giê-xu Christ. Đấng vốn là Đức Chúa Trời vừa là Con Người yêu mến bạn bằng tất cả sức mạnh của bản tánh yêu thương, trìu mến vốn có nơi Ngài không một điều gì có thể gây ảnh hưởng để làm suy giảm tình thương ấy.

Cây vả có thể thôi trổ bông, các bầy súc vật có thể không còn ngoài đồng cỏ nữa, nhưng những điều đó không can hệ gì đến người có thể hát rằng: "Lương nhân tôi thuộc về tôi và tôi thuộc về người". Chúng ta không thể bị mất phần gia tài tốt nhất, phong phú nhất. Dầu có hoạn nạn xảy ra, chúng ta hãy nên mặt trượng phu; xin đừng có thái độ trẻ con mà bối rối, mất tinh thần về bất cứ việc gì có thể xảy ra trong tình trạng nghèo nàn, luôn luôn trôi chảy của thời gian. Quê hương chúng ta là xứ Em-ma-nu-ên, hi vọng của chúng ta ở phía trên các từng trời, do đó, cũng yên tịnh, phẳng lặng như mặt nước bốn mùa hạ. Chúng ta sẽ thấy mọi vật xuất phát từ đất này bị hư hoại, nhưng vẫn vui vẻ trong Đức Chúa Trời về sự cứu rỗi chúng ta.

Ms. Charles Spurgeon

BÀI VIẾT CÙNG CHUYÊN MỤC