ĐỨC CHÚA TRỜI CỦA GIÊ-RÊ-MI

NỖI QUẶN THẮT CỦA GIÊ-RÊ-MI

Thứ Năm, 08/11/2018 01:00 GMT+7.

Share on Facebook


Giê-rê-mi 4:19

Ôi tôi đau lòng, tôi đau lòng! Cơn đau đớn quặn thắt lòng tôi, lòng đương bối rối trong lòng. Tôi không thể làm thinh! Hỡi linh hồn tỏi, vì máy nghe giọng hèn và tiếng giặc giã.

Giê-rê-mi rao giảng với đầy lòng cảm thương. Tình cảm sâu xa nhất của ông cuối cùng cũng đã bộc lộ trong bài giảng của mình. Ông bày tỏ nỗi đau đớn trước sự xâm lăng tàn bạo của Ba-by-lôn.

Rõ ràng Đức Giê-hô-va đã mặc khải cho Giê-rê-mi về sự đoán xét của Ngài. Giê-rê-mi nghe được tiếng phán của Ngài. Ông nghe tiếng kèn thổi khai trận của dân Ba-by-lôn. Ông cũng nghe tiếng binh lính la ó.

Ông nghe có tiếng đến từ đất Đan ở phía Bắc, tiếng cảnh báo về tai họa đang đến. Rồi ông nghe có tiếng từ gò Ép-ra-im rao truyền tai vạ (4:15). Những lời cảnh báo về tai ương đang đến gần Giê-ru-sa-lem.

Giê-rê-mi nghe có tiếng bảo ông rao báo cho các nước về số phận tương lai của Giê-ru-sa-lem. Một đội quân hủy diệt từ phương xa đang đến. Tất cả các thành phố của Giu-đa đều đang gặp nguy (4:16). Lính Ba-by-lôn như những kẻ canh giữ ruộng  (4:17). Mọi nỗ lực trốn thoát đều vô ích.

Những tai ương Ba-by-lôn mang đến như là cách Đức Chúa Trời sử dụng để phạt dân sự vì đường lối gian ác của họ. Dân sự sẽ cảm thấy cay đắng về sự đoán xét thiên thượng này. Tội lỗi họ đâm thấu vào trong lòng họ (4:18).

Đức Chúa Trời tương giao với Giê-rê-mi qua việc cho ông thấy những khải tượng. Giê-rê-mi thấy sự hủy diệt trong tương lai của đất nước ông. Cả đất đều hoang tàn. Nhà cửa bị phá sụp. ông chứng kiến trại mình bị hủy (4:20).

Giê-rê-mi đã hỏi Chúa ông phải chứng kiến và nghe điều này bao lâu nữa? (4:21) Ông cảm thấy đau đớn về tương lai đen tối đang ở phía trước của dân sự không kính sợ Đức Chúa Trời. Buồn thay, dân tộc của Giê-rê-mi sẽ nghe và thấy kẻ thù mình trong thời gian dài, một tâm linh nổi loạn sẽ phải chịu hậu quả đến đời đời.

Bạn có thể theo gương của Giê-rê-mi và cảm thông với tình trạng hư mất của những người không tin Chúa như thế nào?

David Coldwell

 

BÀI VIẾT CÙNG CHUYÊN MỤC