CHUYỆN HAY Ý ĐẸP

NỮA GIỜ CẦU NGUYỆN NGẮN NGỦI QUÁ

Thứ Năm, 12/01/2017 01:00 GMT+7.

Share on Facebook


Hầu tước Derenty coi Đấng Christ là quý báu hơn hết. Có lần cầu nguyện thông công với Đức Chúa Trời, ông truyền lệnh cho đầy tớ đợi hết nửa giờ sẽ gọi mình. Lúc đó anh ta nhìn thấy mặt ông qua một kẽ hở. Mặt ông hiện rõ sự thánh khiết cao siêu đến nỗi anh không muốn gọi ông, cứ để ông tiếp tục cầu nguyện. Môi ông mấp máy, nhưng ông hoàn toàn yên lặng.

Anh chờ đợi cho đến hết ba tiếng đồng hồ mới gọi ông. Bấy giờ ông đứng dậy và nói rằng đang khi ông thông công với Đấng Christ, thì nửa giờ ngắn ngủi quá. (LLDC).

CƠ ĐỐC NHÂN CHỈ SỢ LÀM MẤT VINH HIỂN CHÚA

ĐỨC TIN NẮM LẤY CHÚA GIÊ-XU BÌNH AN

HOÀNG ĐẾ LÀ CHA TÔI

BẮT THÁI TỬ CỘT VÀO NÓC ĐÀI

ĐI THỜ PHƯỢNG VÌ AI

1 2 3 4 5 ... 95 Tiếp Cuối

BÀI VIẾT CÙNG CHUYÊN MỤC