MỖI NGÀY VỚI CHÚA

ÔNG ĐA-NI-ÊN VÀ CÁC BẠN ÔNG TRUNG THÀNH VỚI CHÚA NHƯ THẾ NÀO?

Thứ Sáu, 08/06/2018 01:00 GMT+7.

Share on Facebook


     “Vậy hãy phục Đức Chúa Trời; hãy chống trả ma quỷ, thì nó sẽ lánh xa anh em” Gia-cơ 4:7

Kinh Thánh có kể về một nhóm thanh niên bị bắt đày sang một xứ lạ. Nguời ta muốn huấn luyện họ để phục vụ một vị vua không tin nhận Đức Chúa Trời hằng sống và chân thật. Không giống như các thanh niên khác, ông Đa-ni-ên và ba bạn của ông quyết định trung thành với Chúa và tôn cao Ngài bằng cách chỉ làm những gì họ biết là đúng. Cuộc thử nghiệm đầu tiên của họ liên hệ đến thức ăn. Họ biết rằng có thể các món thịt không tinh sạch khi được chế biến. Hơn nữa, rất có thể người ta dâng lên cho các thần tượng rồi mới dọn cho họ ăn. 

Vì thế ông Đa-ni-ên quyết định không ăn các món thịt để khỏi làm ô danh Chúa. Đức Chúa Trời ban cho ông Đa-ni-ên sự can đảm cũng như khôn ngoan để xin vị quan quản lý thử cho họ ăn rau và uống nước thường trong 10 ngày. Từ đó trở đi, Đức Chúa Trời đã chúc phước cho việc học tập của họ, ban cho họ sự khôn ngoan và hiểu biết đặc biệt. Ông Đa-ni-ên và các bạn ông đã quyết định trung thành với Chúa, nên Ngài đã ban cho họ sức lực làm điều phải (Đa-ni-ên 1:6-20).

Khi bạn rơi vào một tình huống khó khăn, hãy nhớ rằng Đức Chúa Trời có thể cho bạn sức mạnh, lòng can đảm để đứng vững vì cớ Ngài và làm điều phải.

Làm thế nào bạn có thể can đảm trung thành với Chúa?

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

Bạn có thể cầu nguyện như sau:

Lạy Chúa, xin ban cho con sức lực cũng như can đảm để trung thành với Ngài và làm điều phải, bất kể những người chung quanh như thế nào đi nữa. Nhân danh Chúa Giê-xu. A-men. 

BÀI VIẾT CÙNG CHUYÊN MỤC