LỜI SỐNG HẰNG NGÀY

PHẦN THƯỞNG CỦA ĐỨC CHÚA TRỜI

Chủ Nhật, 19/08/2018 01:00 GMT+7.

Share on Facebook


“Hãy gọi những người làm công mà trả tiền công cho họ”   Ma-thi-ơ 20:8

Đức Chúa Trời  là một ông chủ sòng phẳng. Ngài trả tiền công cho các đầy tớ Ngài trong lúc họ làm việc cũng như sau khi đã làm xong, mà một trong những cách “trả lương” của Ngài là một lương tâm thoải mái. Nếu bạn đã trung tín làm chứng về Chúa Giê-xu cho một người, thì đêm đó, khi đi ngủ, bạn cảm thấy sung sướng vì nghĩ rằng: “Hôm nay ta đã gột rửa xong lương tâm ta v máu của người ấy” Làm được một việc gì cho Chúa Giê-xu là một điều an ủi lớn.

Ôi, gắn châu ngọc lên mão miện Chúa Giê-xu, cho Ngài thấy kết quả của sự đau khổ mà linh hồn Ngài từng chịu đựng, là điều phước hạnh biết bao! Chớ xem những chồi cảm biết tội đầu tiên nứt ra trên một linh hồn cũng là một phần thưởng vô cùng lớn lao. Nói về một cô bạn trong lớp học rằng: “Cô ấy có lòng mềm mại, tôi mong rằng Chúa đã vận hành bên trong”. Về nhà cầu nguyện cho một bạn trai mà chiều đó, đã ngỏ với bạn đôi lời khiến bạn nghĩ rằng anh ta còn biết nhiều điều về lẽ thật của Đức Chúa Trời hơn điều bạn sợ là anh ta không biết.

Ôi, niềm vui của hi vọng! Còn về niềm vui của thành công thì thật là không có lời lẽ nào mô tả được. Tuy là một niềm vui vượt trên tất cả đó là một sự khao khát, càng ngày bạn muốn được nhiều thêm. Cứu được linh hồn người ta là điều hạnh phúc nhứt trần gian. Mỗi linh hồn bạn đem về được cho Đấng Christ là một thiên đàng cho bạn đời nầy. Nhưng có ai quan niệm được phần phước hạnh đang chờ đợi chúng ta trên trời? Ôi, câu nói: “Hãy đến hưởng sự vui mừng của Chúa ngươi” thật êm dịu biết bao! Bạn có biết Đấng Christ vui mừng thế nào về một tội nhơn được cứu không? Đó chính là niềm vui chúng ta được lên thiên đàng.

Thật vậy, khi Ngài ngự ngôi, bạn cũng sẽ được ngự ngôi với Ngài. Lúc thiên đàng vang lên những tiếng: “Được lắm, được lắm” bạn sẽ được dự phần lãnh thưởng, bạn đã chịu nhọc nhằn với Ngài, chịu đau khổ với Ngài thì sẽ cùng Ngài đồng trị. Bạn đã gieo giống với Ngài thì sẽ cùng gặt hái với Ngài; mt bạn từng đẵm mồ hôi như Ngài, linh hồn bạn từng buồn rầu về tội lỗi của người đời như Ngài, thì trên thiên đàng, mặt bạn cũng sẽ sáng rỡ vinh quang y như mặt Ngài, linh hồn bạn cũng sẽ tràn ngập những niềm vui phước lạc y như linh hn Ngài vậy.

Ms. Charles Spurgeon

 

BÀI VIẾT CÙNG CHUYÊN MỤC