ĐỨC CHÚA TRỜI CỦA GIÊ-RÊ-MI

PHẢN ỨNG CỦA GIÊ-RÊ-MI

Thứ Năm, 14/03/2019 01:00 GMT+7.

Share on Facebook


Giê-rê-mi 28:5

Bấy giờ tiên tri Giê-rê-mi đáp cùng tiên tri Ha-na-nia, trước mặt các thầy tế lễ cả và dân sự đang đứng trước mặt Đức Giê-hô-va.

Mặc đầu tiên tri Ha-na-nia giảng những sứ điệp vui mừng, nhưng ông là một tiên tri giả. Giê-rê-mi đã đối chất với ông ngoài sân đền thờ. Giê-rê-mi vạch trần Ha-na-nia trước mặt các thầy tế lễ và cả dân sự.

Giê-rê-mi bắt đầu bằng cách đồng ý rằng những gì Ha-na-nia giảng là điều ai cũng ao ước. Giê-rê-mi nói "A-men" với việc đem những khí dụng trong đền thờ và dân sự đi lưu đày từ Ba-by-lôn trở về Giê-ru-sa-lem. Chắc chắn Giê-rê-mi ao ước điều này (28:6).

Giê-rê-mi nói những tiên tri của các thế hệ trước cũng đã nói tiên tri về hoàn cảnh đáng buồn này. Những tiên tri vĩ đại của Kinh Thánh sống trước thời Giê-rê-mi đã không giảng như Ha-na-nia. Họ nói tiên tri về chiến tranh, tai ương và dịch lệ. Bài giảng của họ nhắm thẳng vào nhiều đất nước khác nhau (28:7-8).

Ví dụ, Ô-sê rao giảng rằng dân Y-sơ-ra-ên sẽ bị hủy diệt vì bỏ mặc luật pháp Chúa (Ô-sê 4:6). Ê-sai nói tiên tri rằng Chúa sẽ dấy lên để đoán xét dân Ngài (3:13). Nhiều người sẽ ngã dưới lưỡi gươm (3:25).

Những tiên tri này vẫn nói về niềm hi vọng mặc dầu họ đang ở giữa chiến trận, tai ương và dịch lệ. Vì Đức Chúa Trời có kế hoạch tốt lành cho dân sự Ngài. Tuy vậy, sứ điệp của họ cũng kêu gọi ăn năn giống như sứ điệp của Giê-rê-mi.

Không thể nào cả Giê-rê-mi và Ha-na-nia đều đúng. Giê-rê-mi xin họ hãy thử xem ai đúng. Tiên tri bình an sẽ chứng tỏ mình đúng nếu bình an thật sự xảy ra (28:9).

Rồi Ha-na-nia lấy cái ách ra khỏi cổ Giê-rê-mi và bẻ đi. Ha-na-nia nói rằng còn hai năm nữa, Chúa sẽ bẻ cái ách của người Ba-by-lôn khỏi các dân tộc. Giê-rê-mi chỉ quay đi mà không nói thêm một lời nào (28:10-11).

Ha-na-nia cho rằng giảng đúng thời điểm cùng với điệu bộ của ông đã chinh phục được thính giả tại đền thờ hôm ấy. Ông ta vẫn là một tiên tri giả. Giê-rê-mi khôn ngoan đã bước khỏi trò đùa của Ha-na-nia. Giê-rê-mi không cần phải tiếp tục đối chất. Giê-rê-mi sẽ nói thêm chỉ khi nào Chúa ban lời cho ông.

Hãy ghi lại gần đây, Chúa đã giúp bạn yên lặng và bước khỏi một tình huống không cần phải đối chất như thế nào?

David Coldwel 

BÀI VIẾT CÙNG CHUYÊN MỤC