LỜI SỐNG HẰNG NGÀY

PHÉP BÁP-TEM

Thứ Bảy, 09/06/2018 01:00 GMT+7.

Share on Facebook


“Ai tin và chịu phép báp-tem, sẽ được rỗi”   Mác 16:16

Ông Mac Donald hỏi dân cư tại đảo St.Kilda rằng muốn được cứu rỗi người ta phải làm gì. Một ông lão đáp: “Chúng ta sẽ được cứu nếu chúng ta ăn năn, bỏ tội và trở về với Đức Chúa Trời”. Một bà trung niên nói: “Đúng vậy, mà phải có lòng thành thật nữa”. Một người thứ ba thêm: “Và luôn luôn cầu nguyện”, rồi một người thứ tư: “phải cầu nguyện thật lòng”. Một người thứ năm lại thêm: “Chúng ta cũng phải chăm chỉ giữ các điều răn Ngài nữa”. Như vậy, mỗi người đều đóng góp phần mình, tưởng rằng mình đã tạo ra được một bài tín điều khá khá, rồi nhìn lên trông đợi sẽ được diễn giả tán thưởng, nhưng họ chỉ khiến được cho ông ta cảm thấy thương hại họ mà thôi. Tâm trí xác thịt luôn luôn vạch ra một phương pháp riêng để bản ngã có thể noi theo đó mà hành động hầu trở thành người quan trọng, nhưng đường lối của Chúa lại hoàn toàn trái ngược.

Tin và nhận lễ báp-tem không phải là những công lao đáng được ca ngợi, chúng vốn đơn giản đến độ sự khoe khoang sẽ bị loại trừ và chỉ có ân điển vô điều kiện của Đức Chúa Trời được tuyên dương. Rất có thể chính bạn là người đang đọc mấy hàng chữ ấy vẫn chưa được cứu tại sao vậy? Bạn có nghĩ rằng phương pháp cứu rỗi theo như câu gốc trên đây nêu ra là đáng nghi vào lòng? Một khi Đức Chúa Trời đã dùng chính lời Ngài để xác quyết điều đó, thì tại sao bạn lại còn phải hoài nghi? Bạn cho như vậy là quả dễ dàng chăng? Vậy thì tại sao lại không chú ý đến? Sự d dãi của phương pháp ấy đã khiến cho số người xem thường nó không thể nào chữa mình được.

Tin chỉ có nghĩa đơn giản là tin cậy, tùy thuộc vào, nương mình trên Chúa Christ Giê-xu. Nhận lễ báp-tem là tuân phục phần lễ nghi của chúng ta đã nhận và làm trọn tại sông Giô-đanh, mà số người ăn năn tin Ngài đã nhận vào ngày lễ ngũ tuần, mà người ….đã tuân theo vào chính đêm của ta ăn năn tin Chúa. Dấu ….. bề ngoài không cứu được ai cả, nhưng nó trình bày cho chúng ta thấy là không nên khinh thường sự chết, sự chôn và sự sống lại với Chúa Giê-xu, cũng như Tiệc Thánh.

Thưa quý độc giả, bạn có tin Chúa Giê-xu chăng? Nếu có, hãy đánh tan những nổi lo sợ bạn, bạn sẽ được cứu. Nếu bạn vẫn chưa tin Chúa, khá nhớ chỉ có một cái cửa độc nhất, mà nếu bạn không chịu vào, bạn chết mất trong tội lỗi mình.

 

Ms. Charles Spurgeon

BÀI VIẾT CÙNG CHUYÊN MỤC