THƯƠNG KHÓ - PHỤC SINH

PHIÊN TÒA BẤT CHẤP CÔNG LÝ

Thứ Tư, 01/04/2015 01:00 GMT+7.

Share on Facebook


 

Kinh Thánh: Ma-thi-ơ 26:57-68 

“Bấy giờ các thầy tế lễ cả và cả toà công luận kiếm chứng dối về Ngài, cho được giết Ngài” (câu 59).

Suy gẫm:

Tại sao Phi-e-rơ theo Chúa xa xa? Điều đó nói gì về tấm lòng của ông? Bạn ứng xử thế nào trong hoàn cảnh đó? Thầy tế lễ cả và toà Công luận họp lại với mục đích gì? Họ làm gì với mục đích đặt ra đó? Câu trả lời của Chúa Giê-xu (câu 64) nói lên điều gì? Vì sao thầy tế lễ thượng phẩm xé áo? Ông cáo buộc Chúa Giê-xu tội gì? Nếu tham dự vào phiên toà này, phản ứng của bạn ra sao?

Ma-thi-ơ mô tả Phi-e-rơ theo Chúa Giê-xu xa xa. Xa-cha-ri 3:7 tiên tri rằng bầy chiên sẽ bị tan lạc. Trong Giăng 18:8, Chúa Giê-xu nói rằng các môn đệ sẽ đi theo đường của họ khi Ngài bị bắt. Ngài cũng đã cảnh cáo Phi-e-rơ rằng Sa-tan sẽ sang sảy ông và ông sẽ chối Ngài (Lu-ca 22:31-34), nhưng Phi-e-rơ đã dõng dạc tuyên bố rằng ông sẽ không từ bỏ Ngài. Khi người tin Chúa không chú ý đến lời Chúa cảnh cáo, nhắc nhỡ mà tỏ ra tự phụ, chắc chắn họ sẽ gặp nhiều rắc rối và thất bại.

Các thành viên của toà Công luận họp ban đêm để luận tội người khác bất hợp pháp. Điều mãi mai là trong phiên toà này họ đã dựa trên luật pháp để làm những việc vô luật pháp. Đó là tìm những chứng dối để kết tội Chúa Giê-xu. Đức Chúa Trời ghét kẻ làm chứng dối. Điều răn Ngài dạy rằng: “Ngươi chớ nói chứng dối cho kẻ lân cận mình” (Xuất Ê-díp-tô Ký 20:16).

Trước sự điên cuồng, bất chấp công lý của những người được coi là cầm cán cân công lý. Chúa Giê-xu vẫn tự chủ, dù khi Ngài yên lặng hay khi Ngài cất tiếng nói.

Cuối cùng, do mất kiên nhẫn, thầy tế lễ cả đã hỏi Chúa Giê-xu rằng Ngài có phải là Con Đức Chúa Trời không. Lúc đó Chúa Giê-xu phá tan sự yên lặng. Lời Ngài trong câu 64 trích dẫn của Đa-ni-ên 7:13. Lời của Chúa Giê-xu là chân lý và là sự xác quyết rằng Ngài là Con Đức Chúa Trời. Chắc chắn Cai-phe hiểu về Đấng Mết-si-a và về Con Đức Chúa Trời, nhưng trong trí của ông, Giê-xu đang đứng trước mặt ông lúc này không phải là Đấng Mết-si-a, cho nên khi nghe Ngài trả lời một cách xác quyết, thay vì tin lời Ngài, cúi xuống đầu phục Ngài thì thầy tế lễ cả này điên tiếc lên và tố cáo Ngài phạm thượng. Thật đáng tiếc cho Cai-phe, vì làm như thế ông đã từ bỏ tiến trình phán quyết công bình theo luật pháp và phô bày cho hậu thế rằng đây là phiên toà bất công và gian ác.

Chúa Giê-xu đã gánh chịu những bất công gian ác vì tôi. Có nhiều người trong thế giới ngày nay đã phải chịu khổ bởi vì họ là những chứng nhân trung thành của Chúa Giê-xu. Tôi có sẵn sàng làm một chứng nhân trung thành cho Ngài trong một môi trường đầy dẫy thù địch và bất công không?

Lạy Chúa, xin giúp con làm chứng nhân trung tín cho Ngài trong mọi hoàn cảnh, kể cả những khi phải đối diện với sự bất công và giac ác.

Trích Bài học Kinh Thánh Hằng Ngày-Uỷ ban Cơ Đốc Giáo Dục-HTTL VN (MN)

BÀI VIẾT CÙNG CHUYÊN MỤC