LỜI SỐNG HẰNG NGÀY

PHƯƠNG TIỆN CỦA ÂN ĐIỂN

Thứ Năm, 09/08/2018 01:00 GMT+7.

Share on Facebook


 

“Chúa mở lòng cho ngươi” Công Vụ 16:14

Sự trở lại của Ly-đi có nhiều điểm đáng chú ý. Nó xảy ra nhân cơ hội sắp xếp thần hựu. Bà hành nghề buôn bán sắc tía tại thành phố Thi-a-ti-rơ, nhưng đúng lúc cần nghe Phao-lô giảng Tin Lành bà lại có mặt tại Phi-líp. Sự sắp xếp thần hựu vốn là con đòi của ân điển, đã đưa bà đến đúng địa điểm ấy. Một điểm nữa là: ân điển đã chuẩn bị tâm hồn bà để nhận phước hạnh ân điển chuẩn bị cho ân điển. Bà vốn không biết Cứu Chúa, nhưng là người Do Thái, bà biết nhiều sự thật làm những nấc thang tuyệt diệu dẫn bà đến chỗ nhận biết Chúa Giê-xu. Việc bà trở lại đạo xảy ra nhờ bà biết sử dụng các phương pháp của ân điển. Bà đến nhóm cầu nguyện vào ngày Sa-bát là một thói quen, lời cầu nguyện ấy đã được nhận. Đừng bao giờ bỏ qua các phương tiện của ân điển, Đức chúa Trời có thể ban phước cho chúng ta khi có mặt trong nhà Ngài, nhưng chúng ta có lý do càng hơn để hi vọng rằng Ngài sẽ làm điều đó trong lúc chúng ta đang tương giao với các thánh đồ của Ngài.

 Hãy chú ý câu: “Chúa mở lòng cho ngươi”. Vậy chính bà không tự mở lòng. Lời cầu nguyện của bà cũng không làm việc đó. Phao-lô cũng không làm điều ấy. Chính Chúa phải mở lòng người ta để họ tiếp nhận những điều dành sẵn để kiến tạo sự bình an cho họ. Chỉ một mình Ngài mới có thể tra chìa khóa vào ổ để mở cửa và tiếp rước chính Ngài vào. Ngài là chủ của lòng ta cũng như chính là Đấng đã tạo ra nó. Bằng chứng hiển nhiên đầu tiên tỏ ra bên ngoài của việc được mở lòng là sự vâng lời. Ngay sau khi Ly-đi tin Chúa, bà đã được nhận lễ báp-tem.

Thật là một dấu hiệu tốt đẹp về tấm lòng khiêm nhu đã tan vỡ, khi một con cái Chúa vui lòng vâng theo một mạng lịnh không phải là thiết yếu cho sự cứu rỗi của chính mình, cũng không bị bắt buộc vì nỗi lo sợ bị kết án một cách ích kỷ nhưng như một hành động vâng lời thật đơn sơ và để cảm thông với Chúa mình. Bằng chứng hiển nhiên đó là tình thương tự bộc lộ bằng những hành động tri ân để tiếp đón niềm nở các sứ đồ. Tình yêu thương với các thánh đồ luôn là dấu hiệu của một người thật sự ăn năn tin Chúa. Những người không làm gì cả cho Đấng Christ hay cho hội thánh Ngài chỉ đưa ra những bằng chứng thật tệ về việc lòng họ đã được khai mở.

Lạy Chúa, xin cho con một tấm lòng được mở rộng càng hơn.

Ms. Charles Spurgeon

 

BÀI VIẾT CÙNG CHUYÊN MỤC