LỜI SỐNG HẰNG NGÀY

PHƯƠNG TIỆN CỦA SỰ CỨU RỖI

Thứ Năm, 14/06/2018 01:00 GMT+7.

Share on Facebook


“Hãy chèo ra ngoài sâu, thả lưới mà đánh cá” Lu-ca 5:4

Trong phần ký thuật này, chúng ta được học hỏi về tánh cách cần thiết của môi giới là loài người. Việc đánh được cá ở đây là một phép lạ, nhưng chúng ta không thể bỏ qua hoặc người chài lưới hay chiếc thuyền, hoặc dụng cụ để đánh cá của người ấy mà tất cả đều đã được dùng để bắt cá. Đối với việc cứu rỗi linh hồn người ta cũng vậy, Đức Chúa Trời tận dụng các phương tiện để tác động; và bao lâu chế độ ân điển này còn đứng vững, Đức Chúa Trời vẫn còn dùng lời giảng dường như non dại để cứu những người tin. Chắc chắn là khi Đức Chúa Trời hành động mà không cần đến các khí cụ, Ngài sẽ được tôn vinh; nhưng chính Ngài đã chọn lấy kế hoạch sử dụng công cụ để được rạng danh càng hơn trên đất.

Tự chúng, các phương tiện không có giá trị gì cả. “Thưa Thầy, chúng tôi đã làm suốt đêm, không bắt được gì hết”. Tại sao vậy? Họ há không phải là các ngư phủ hành nghề chuyên môn của họ hay sao? Thật ra họ không phải là tay mơ; họ rất hiểu nghề. Phải chăng họ đã vụng về để phí công vô ích? Không phải. Hay tại họ không chăm chỉ, cần mẫn? Không, họ đã chịu cực chịu khổ lắm. Họ thiếu nhẫn nại chăng? Không, họ đã làm suốt đêm. Phải chăng tại biển không có cá? Chắc chắn là không, vì ngay sau khi Chúa đến, chúng đã bị mắc lưới rất nhiều. Vậy thì tại sao? Phải chăng ấy là vì tự chúng cácdụng cụ không có quyền lực gì cả nếu không có mặt của Chúa Giê-xu?” “Ngoài Ngài, chúng ta chẳng làm chi được”. Nhưng với Đấng Christ, chúng ta có thể làm mọi sự. Hiện diện của Đấng Christ đưa đến thành công. Chúa Giê-xu đã ngồi trên thuyền của Phi-e-rơ và nhờ một quyền lực huyền bí, Ngài đã kéo cá vào lưới.

Lúc Chúa Giê-xu được đề cao trong Hội Thánh, hiện diện Ngài là quyền năng của Hội Thánh, giữa Hội Thánh có tiếng truyền phán của một nhà Vua. “Còn ta, khi ta bị treo lên (hoặc có thể dịch là: được cất nhắc, được đề cao), ta sẽ kéo mọi người đến cùng ta”. Hôm nay, nguyện chúng ta sẽ đi ra làm công tác đánh lưới linh hồn người ta; hãy lấy đức tin mà nhìn lên, lấy lòng lo âu nghiêm trọng mà nhìn chung quanh. Hãy làm việc lao khổ cho đến chiều tối thì chúng ta sẽ không nhọc công vô ích đâu, và Đấng Christ đã khuyên chúng ta quăng lưới sẽ được cá.

Ms. Charles Spurgeon

 

BÀI VIẾT CÙNG CHUYÊN MỤC