ĐỜI SỐNG LINH HOẠT

QUYỀN NĂNG CỦA SỰ CẦU NGUYỆN

Thứ Tư, 10/10/2018 01:00 GMT+7.

Share on Facebook


  Kinh Thánh: Xuất 17:8-16 

SUY GẪM

Không bao lâu sau khi dân Y-sơ-ra-ên rời Ai-cập, cuộc chạm trán với dân A-ma-léc đe doạ dân Y-sơ-ra-ên. Dân A-ma-léc là một dân du mục hiếu chiến, là một cái gai nơi hông người Y-sơ-ra-ên. Vào ngày đặc biệt này, dân Y-sơ-ra-ên bị đột kích trong một điều kiện khó khăn. Trận đánh đang diễn ra ở dưới đồi, nhưng Môi-se biết rõ rằng cuộc chiến thật sự xảy ra ở trên đỉnh núi; cuộc chiến thuộc thể phải được chiến thắng trước lĩnh vực tâm linh. Vì vậy ông tiến công kẻ thù bằng cuộc chiến thuộc linh. Khi nào tay ông giơ cao lên, dân sự của Chúa chiến thắng. Nhưng khi ông mỏi và để tay xuống, họ bắt đầu thua.

Có một sức mạnh siêu nhiên nào đó trong tay của Môi-se? Không có gì cả, Môi-se chỉ giơ tay lên và cầu nguyện cùng Chúa. Đức Chúa Trời chứng tỏ qua Môi-se những gì xảy ra trong lĩnh vực thuộc linh khi dân sự của Chúa cầu nguyện. Sự cầu nguyện đem đến cho Cơ Đốc nhân sức mạnh vô song, mạnh mẽ hơn điều chúng ta tưởng. Nó làm thay đổi hoàn toàn kết quả cuộc chiến mà chúng ta đang đối diện. Môi-se tạo nên mối liên kết giữa sự cầu nguyện và quyền năng của Đức Chúa Trời, vì vậy ông đi lên núi để cầu nguyện.

Một điều đáng ghi nhớ khác là Môi-se không cầu nguyện một mình. Môi-se cần có A-rôn và Hu-rơ chiến đấu với ông. Chúng ta cũng cần có một nhóm cầu thay chiến đấu với chúng ta hôm nay. Đôi khi kẻ thù quá mạnh khiến chúng ta không thể đối diện một mình. Môi-se trở nên mệt mỏi và cần sự ủng hộ của hai người trung tín. Đôi khi chúng ta nghĩ rằng chúng ta có thể giao việc cầu thay lại cho những đầy tớ của Đức Chúa Trời. Đây là một lời bào chữa hết sức tệ hại. Mỗi người được kêu gọi để làm người cầu thay. Có quá nhiều hội thánh thất bại vì chúng ta thiếu cầu thay cho nhau. Sứ đồ Phao-lô cho chúng ta biết đời sống Cơ Đốc nhân là một cuộc chiến. Chúng ta đối diện với cuộc chiến trên tất cả các mặt trận. Dân Y-sơ-ra-ên và lãnh tụ của họ hiểu ra rằng họ chỉ tìm được sức mạnh và sự chiến thắng nơi một mình Đức Chúa Trời. Khi Môi-se ngưng cầu nguyện, suối linh lực của Đức Chúa Trời ngưng lại. Ngày hôm nay cũng vậy. Sự chiến thắng của chúng ta tìm thấy trong sự cầu nguyện, khi chúng ta tìm kiếm ân điển và quyền năng của Đức Chúa Trời.  

ÁP DỤNG

Cầu nguyện là cách duy nhất đạt được chiến thắng. Kinh thánh cho chúng ta biết qua sự cầu nguyện chúng ta mặc lấy áo giáp thuộc linh của Cơ đốc nhân (Ê-phê-sô 6:18). Những kinh nghiệm chiến thắng của Cơ đốc nhân không thể có được khi không cầu nguyện. Bằng và bởi sự cầu nguyện chúng ta đánh bại kẻ thù. Và qua sự cầu nguyện chúng ta nhận lấy quyền năng cho cuộc chiến.

Bạn cần cầu nguyện về điều gì hôm nay? Bạn đang trên chiến trường nào? Hãy thiết tha cầu nguyện, cuộc chiến thuộc về Đức Giê-hô-va và chiến thắng nằm trong tầm tay của bạn.  

LỜI CẦU NGUYỆN

Kính lạy Đức Chúa Trời, con cầu xin Chúa giúp con nhận biết quyền năng của Ngài khi con cầu nguyện. Con muốn chiến thắng kẻ thù của con bằng quyền năng của Ngài. Xin giúp con trở thành người cầu nguyện, hoàn toàn nhờ cậy Chúa để chiến thắng mọi cuộc chiến trong cuộc sống. Con cầu nguyện trong danh Chúa Giê-xu. Amen.

Trước hết, hãy gởi đến tất cả hội thánh tại Anh Quốc quyền năng của sự cầu nguyện và sau đó sẽ có hàng ngàn linh hồn ăn năn bởi quyền năng tuôn đổ từ Đấng Thánh của Y-sơ-ra-ên! (Charles Spurgeon).

BÀI VIẾT CÙNG CHUYÊN MỤC