ĐỜI SỐNG LINH HOẠT

RÁC VÀO, RÁC RA NGOÀI

Thứ Bảy, 01/04/2017 01:00 GMT+7.

Share on Facebook


Kinh Thánh: Phi-líp 4:8-13

Suy Gẫm

Trong đoạn. Kinh Thánh hôm nay, Đức Thánh Linh mở ra cho vị sứ đồ một cái nhìn mới để chia sẻ, Và sứ điệp cuối cùng thật quyền năng, như chúng ta sẽ thấy hôm nay và trong đoạn Kinh Thánh của ngày mai.

Câu 8 liệt kê những phẩm chất mà Phao-lô thách thức Hội thánh tập trung vào những điều: chân thật, đáng tôn, công bình, thanh sạch, yêu chuộng. Về cơ bản, đây không phải chỉ là những điểm chung mà chúng ta cần theo đuổi nhưng cũng chính là đặc tính của Đấng Christ. Chúa Giê-xu là "lẽ thật", hơn nữa, Ngài cũng là Đấng đáng tôn, tuyệt đối công bình, hoàn toàn thanh sạch, thể hiện tình yêu vô điều kiện, và là Đấng mà việc làm mà đời sống đáng được tôn thờ. Ngài đáng nhận mọi lời ngợi khen và sự thờ phượng của chúng ta.

Phao-lô cảnh báo Cơ Đốc nhân phải lọc lại những gì đi vào đầu chúng ta. Tôi nhớ vị mục sư có lần chia sẻ với chúng tôi về đề tài "rác vào, rác ra ngoài". Nói cách khác những gì đi vào tâm trí chúng ta sẽ lan tràn khắp đời sống chúng ta. Chính Chúa Giê-xu phán rằng (Lu-ca 6:45) "người lành bởi lòng chứa điều thiện mà phát ra điều thiện, kẻ dữ bởi lòng chứa điều dữ mà phát ra điều ác; vì do sự đầy đẫy trong lòng mà miệng mới nói ra". Bạn thường nói đùa về những điều gì? Khi cảm thấy thoải mái với bạn bè, các bạn thường nói về đề tài gì? Có một câu nói của người xưa rằng "Gieo suy nghĩ, gặt lời nói; gieo lời nói, gặt hành động; gieo hành động, gặt thói quen, gieo thói quen hình thành bản chất". Phao-lô khích lệ chúng ta tập trung vào sự đẹp đẽ và huy hoàng của Chúa Giê-xu Christ. Hãy thận trọng với những điều mà xã hội đang tấn công vào bạn hàng ngày.

Câu 9 nói rằng chỉ nghe và đọc Kinh Thánh thôi chưa đủ, hoặc hiểu biết nhiều cũng như vậy. Chúng ta cần áp dụng những kiến thức Kinh Thánh vào cuộc sống. Đọc Kinh Thánh chưa đủ, chúng ta cần phải vâng theo. Phao-lô một lần nữa thách thức những độc giả của ông hãy làm theo gương của ông: "hãy làm đi". Trước đây ông cũng nói về điều này trong 3:17 "Hỡi anh em, hãy bắt chước tôi, lại xem những kẻ ăn ở theo mẫu mực mà anh em thấy trong chúng tôi". Bạn có người lãnh đạo thuộc linh gương mẫu để noi gương không?

Áp Dụng

Thay vì đi qua lời Chúa, hãy để lời Chúa đi qua bạn. Bao nhiêu lần bạn đi qua lời Chúa cũng không quan trọng nếu bạn không lớn lên trong đức tin hay được biến đổi từ trong lòng. Nhiều người trong chúng ta cần từ bỏ sự bận rộn và dơ bẩn của thế gian này mà trở về với Lời của Đức Chúa Trời để chúng ta có thể quỳ xuống thờ phượng Ngài.

Bạn có được biến đổi là điều khó khăn trong đời sống bạn không? Có thể bạn đang cố gắng nhiều. Hãy cầu xin Đức Chúa Trời thay đổi lòng bạn - Đấng Christ sẽ làm cho bạn mạnh mẽ và thêm sức để bạn làm “mọi điều”.

Lời Cầu Nguyện

Lạy Chúa, xin giúp con thỏa lòng về mọi điều. Dù Ngài đặt con vào hoàn cảnh nào, xin giúp con có thái độ tích cực và tin kính. Cảm tạ về mọi điều Ngài chu cấp cho con mỗi ngày. Con không đáng nhận được gì. Con không có điều gì. Con nợ Ngài mọi điều. Nhân danh Chúa Giê-xu Christ. A-men. 

Tôi sẽ làm điều này để vinh hiển danh Chúa:

----------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------

BÀI VIẾT CÙNG CHUYÊN MỤC