MỖI NGÀY VỚI CHÚA

SA-TAN CÓ QUYỀN NĂNG NHƯ CHÚA KHÔNG?

Thứ Tư, 08/08/2018 01:00 GMT+7.

Share on Facebook


   “Hãy tiết độ và tỉnh thức: kẻ thù nghịch anh em là ma quỷ, như sư tử rống, đi rình mò chung quanh anh em, tìm kiếm người nào nó có thể nuốt được”   I Phi-e-rơ 5:8

 Sa-tan có năng lực rất lớn. Nó mạnh hơn chúng ta rất nhiều. Nhưng theo bạn thì giữa Đức Chúa Trời và Sa-tan ai mạnh hơn? Đức Chúa Trời đã tạo dựng nên thế giới. Đức Chúa Trời cũng tạo dựng nên con người chúng ta. Ngài đã khiến Chúa Giê-xu từ cõi chết sống lại. Sa-tan không thể làm những việc như thế. Đức Chúa Trời quyền năng hơn Sa-tan nhiều.

Tuy nhiên, Sa-tan cũng có ít nhiều quyền năng. Các cuộc tấn công của nó đối với con dân Chúa rất kinh khủng và khó chống chọi lại, nhưng Sa-tan không quyền năng như Chúa.

Sa-tan đã sử dụng mọi cách để ngăn cản Chúa Giê-xu đền tội cho chúng ta. Có thể nó nghĩ rằng nó đã thắng khi Chúa Giê-xu chết trên thập tự giá và bị chôn trong mồ. Nhưng vào ngày thứ ba, Đức Chúa Trời đã khiến Chúa Giê-xu sống lại. Đức Chúa Trời luôn luôn thắng hơn Sa-tan.

Đức Chúa Trời luôn nắm toàn quyền. Ngài là Đấng cai trị tối cao, và lúc nào Ngài cũng kiểm soát được tình hình. Ngài tối cao hơn tất cả và cai trị trên mọi sự; Ngài là Đấng toàn năng. Ngài có thể nghe và đáp lời cầu nguyện của bạn. Chỉ có Ngài có quyền tha tội cho bạn và khiến bạn trở nên con Ngài. Ngài cũng nắm quyền trên Sa-tan nữa. Trong tương lai, Đức Chúa Trời sẽ trừng phạt Sa-tan bằng cách quăng nó cùng đồng đảng của nó vào hồ lửa đời đời.

Ghi ra ba điều chứng tỏ quyền năng của Đức Chúa Trời.

______________________________________________________________

______________________________________________________________

 

Bạn có thể cầu nguyện như sau:

Lạy Chúa, con cám ơn Ngài vì Ngài quyền năng hơn Sa-tan. Con cũng cám ơn Ngài về tình yêu của Ngài dành cho con. Nhân danh Chúa Giê-xu. A-men. 

BÀI VIẾT CÙNG CHUYÊN MỤC