LỜI SỐNG HẰNG NGÀY

SAO TÔI PHẢI BUỒN?

Thứ Năm, 12/04/2018 01:00 GMT+7.

Share on Facebook


 “Nhơn sao tôi phải buồn thảm?”  Thi Thiên 42:9

Thưa bạn tín hữu, bạn có thể trả lời câu hỏi trên đây không? Bạn có thể tìm được lý do tại sao bạn thường buồn thảm thay vì vui vẻ không? Tại sao bạn chỉ bi quan, nghĩ về những điều đen tối? Ai bảo với bạn rằng đêm tối sẽ chẳng bao giờ qua đi và bình minh sẽ không đến? Ai bảo với bạn rằng vùng biển hoàn cảnh sẽ không có thủy triều lên cho đến khi lòng biển chỉ còn là một giải nước bùn của sự nghèo khó khủng khiếp? Ai nói với bạn rằng mùa đông bất như ý của bạn sẽ cứ tiếp tục là băng, giá, tuyết, mưa đá rồi tuyết dày hơn nữa, rồi những trận bão tuyết tuyệt vọng càng dữ dội hơn nữa? Bạn há không biết rằng ngày sẽ tiếp theo đêm, nước lớn sẽ đến sau nước ròng và hết mùa đông thì sẽ là mùa xuân rồi hạ, hay sao?

Thế thì bạn hãy hi vọng. Hãy hi vọng mãi mãi. Vì Đức Chúa Trời không bao giờ thất tín hay thất bại đâu. Bạn há không biết rằng giữa mọi sự đó, Đức Chúa Trời của bạn vẫn yêu thương bạn sao? Khi bị bóng tối che kín thì núi non vẫn có thật như lúc ban ngày và tình thương yêu của Đức Chúa Trời vẫn là chân thật đối với bạn ngay giờ này cũng như trong những ngày tươi sáng nhất của bạn. Không một người Cha lại cứ muồn đánh phạt con mình luôn: Chúa của bạn cũng ghét cây roi y như vậy; Ngài chỉ nghĩ đến việc sử dụng nó với lý do là bạn sẽ vui lòng nhận chịu đòn vọt, nghĩa là nếu nó đem đên điều ích lợi, tốt đẹp tối hậu cho bạn.

Bạn sẽ cùng các thiên sứ leo lên cây thang của Gia-cốp để chiêm ngưỡng Ngài là Đấng đang ngự trên đâu thang, tức là Đức Chúa Trời của giao ước. Lúc được ở giữa ánh sáng huy hoàng của cõi đời đời, bạn sẽ quên hết những cơn thử thách của thời gian hay chỉ còn nhớ đến chúng để ca tụng Đức Chúa Trời là Đấng đã dìu dắt bạn vượt khỏi chúng và dùng chúng để đem lợi ích tối hậu đến cho bạn.

Vậy, hãy đến, ca hát giữa cơn thử thách. Hãy vui vẻ chính lúc bạn đang bước đi trong lò lửa hực. Hãy khiến sa mạc trổ bông như hoa hường! Hãy khiến đồng vắng vang lên tiếng reo hò hoan lạc, vì những hoạn nạn nhẹ đó chẳng bao lâu sẽ qua đi, bấy giờ, bạn sẽ “được ở với Chúa đời đời” và phước hạnh của bạn sẽ chẳng bao giờ tàn lụi.

Ms. Charles Spurgeon

BÀI VIẾT CÙNG CHUYÊN MỤC