THƯƠNG KHÓ - PHỤC SINH

SỰ CẦN THIẾT CỦA THẬP TỰ GIÁ

Chủ Nhật, 05/04/2015 01:00 GMT+7.

Share on FacebookSứ điệp Thương Khó hôm nay không dành cho những người vô tín, và cũng không dành cho người khôn ngoan theo đời này nghĩ rằng thập tự giá là vô nghĩa và rồ dại.

Sứ điệp hôm nay dành cho những người đã biết Chúa, đã thờ phượng Chúa nhưng giống 2 môn đồ đau khổ mà Chúa Giê-xu đã hiện ra cùng họ trên đường về Em-ma-út. Họ yêu Chúa, họ biết Chúa đã chết trên thập tự giá nhưng họ không thấy được sự cần thiết của thập tự giá. Tại sao Chúa Giê-xu phải chết?

Đấng Christ mà họ không nhận ra đang đi bên cạnh đã phán rằng :”Hỡi những kẻ ngu dại, có lòng chậm tin lời các đấng tiên tri nói! Há chẳng phải Đấng Christ chịu thương khó thể ấy, mới được vào sự vinh hiển mình sao?” (Luca 24:26).

Qua câu hỏi của Chúa, chúng ta có thể học được điều gì về sự cần thiết của thập tự giá?

I. Thập tự giá rất cần thiết :

Thập tự giá rất cần thiết để bày tỏ giá trị của mạng sống con người đối với Đức Chúa Trời. Vào thời Chúa Giê-xu Christ, mạng sống con người rất rẻ. Nô lệ bị chủ giết mà không cần hỏi lý do. Hoàng đế Nê-rô dùng con người làm đuốc thắp sáng ngôi vườn ông. Mạng sống con người ngày nay cũng rẻ nữa. Sự nghèo đói, bịnh tật, sự bất công, khủng hoảng kinh tế có thể giết người ta dễ dàng. Tội lỗi lan tràn và mạng sống con người bị coi thường. Đây là hậu quả của một thế giới tội lỗi.

Nhưng sự sống không rẻ. Đối với Đức Chúa Trời, mạng sống con người vô cùng giá trị. Sự chết của Chúa Giê-xu, Con Ngài trên thập tự giá thể hiện quan điểm của Chúa. Mạng sống con người không rẻ khi Đức Chúa Trời sẵn lòng hy sinh Con Một của Ngài chết để chuộc mạng sống con người.

Thập tự giá vô cùng cần thiết đã bày tỏ chính bản chất thuộc tính của Đức Chúa Trời. “Đức Chúa Trời là tình yêu” (IGiăng 4:8). Một lần nữa Sứ đồ Giăng đã từng nói: “Nầy, sự yêu thương ở tại đây, ấy chẳng phải chúng ta đã yêu Đức Chúa Trời, nhưng Ngài đã yêu chúng ta, và sai Con Ngài làm của lễ chuộc tội chúng ta” (IGiăng 4:10). Chúng ta có thể không bao giờ hiểu được thuộc tính của Đức Chúa Trời nếu không có thập tự giá.

Phao-lô đã nói với người Rô-ma “Nhưng Đức Chúa Trời đã tỏ lòng yêu thương Ngài đối với chúng ta, khi chúng ta còn là người có tội, thì Đấng Christ vì chúng ta chịu chết” (Rô-ma 5:8). Thập tự giá bày tỏ tình yêu thương vô hạn, lòng thương xót vô tận và ân điển tha thứ của Đức Chúa Trời.

Thập tứ giá bày tỏ rằng Đức Chúa Trời không phải là một Đấng trả thù, không phải là một kẻ độc tài chuyên chính, cũng không phải là một quan toà vô cảm, nhưng là một Người chăn yêu thương đã đi vào con đường đau khổ và chết chóc để tìm những con chiên bị lạc mất. Đức Chúa Trời là một người Cha khổ đau đang mong chờ đứa con trai hoang đàng của mình từ xa trở về, Người Cha đó tiếp nhận và tha thứ nó khi nó quay về nhà.

Thập tự giá vô cùng cần thiết để bày tỏ tầm quan trọng của thập tự giá đối với Đức Chúa Trời, chỉ khi nào chúng ta nhìn vào thập tự giá, chúng ta mới có thể nhận ra tội lỗi vô cùng khủng khiếp thể nào đối với Chúa.

Chúng ta thường gọi tội lỗi của chúng ta là sai lầm, yếu đuối v.v… Ngay cả khi chúng ta dùng từ, chúng ta sử dụng ngôn từ nhẹ nhàng hoặc trống rỗng, nhưng thật sự tội lỗi là gì? Tội lỗi là đem một Đức Chúa Trời thánh khiết trong Con Người Chúa Giê-xu và đối xử với Chúa còn hơn là đối xử với con vật. Tội lỗi đó là đem một Chúa Giê-xu vô tội đến đánh đòn Ngài, nhổ nước miếng vào Ngài, đóng đinh Ngài và cười nhạo báng Ngài.

Tội lỗi quá khủng khiếp như vậy nên chỉ có huyết đổ ra của Con Đức Chúa Trời mới tẩy sạch tội của nhân loại.

II. Thập tự giá vô cùng cần thiết : 

Không có sự chết của Đấng Christ trên thập tự giá, chúng ta không có sự cứu rỗi và không có sự hy sinh của Chúa vì chúng ta, chúng ta không có hy vọng. Thập tự giá vô cùng quyền năng cho chúng ta vì đó là quyền phép của Đức Chúa Trời (1Côr 1:8).

1. Thập tự giá là quyền phép của Đức Chúa Trời để thách thức những tấm lòng tội lỗi:

Chúa Giê-xu phán: “Còn Ta, khi Ta đã được treo lên khỏi đất, Ta sẽ kêu mọi người đến cùng Ta” (Giăng 12:32). Sứ đồ Phao-lô nói về Đấng Christ khi ông kinh nghiệm về tình yêu của Chúa “Đấng đã yêu tôi và đã phó chính mình Ngài vì tôi” (Ga-la-ti 2:20b).

2. Thập tự giá là quyền phép của Đức Chúa Trời để cứu chuộc tội lỗi của chúng ta:  

Kinh Thánh cho chúng ta biết rõ ràng rằng “Đấng liều mình vì chúng ta để chuộc chúng ta khỏi mọi tội” (Tít 2:14). Tác giả thư Hê-bơ-rơ nói với chúng ta “Không có đổ huyết, không có sự tha tội” (Hêb 9:22).

Sứ đồ Giăng cũng nói rằng: “Ấy chính Ngài làm của lễ chuộc tội lỗi chúng ta, không những vì tội lỗi chúng ta thôi đâu, mà cũng vì tội lỗi của thế gian nữa” (1Giăng 2:2). Sứ đồ Phi-e-rơ cũng nhấn mạnh rất rõ “Ngài gánh tội lỗi chúng ta trong thân thể Ngài” (1Phi-e-rơ 2:23b).  

3. Thập tự giá là quyền phép của Đức Chúa Trời để thay đổi chúng ta: 

Trong IICô-rinh-tô 5, Phao-lô kết luận rằng: “Vậy, nếu ai ở trong Đấng Christ, thì nấy là người dựng nên mới, những sự cũ đã qua đi, nầy mọi sự đều trở nên mới” (câu 17).

Anh chị em sẽ làm gì cho Chúa, cho Hội Thánh mà anh chị em đang sinh hoạt, cho vương quốc của Đức Chúa Trời khi anh chị em hiểu rõ sự cần thiết của thập tự giá? Thập tự giá cần thiết cho chúng ta biết bao!

Chúng ta hãy sống xứng đáng với ơn kêu gọi thiêng liêng của Chúa dành cho chúng ta. Chúa không những kêu gọi anh chị mà còn muốn chọn anh chị em làm chứng nhân, người giảng Tin Lành cứu rỗi của Chúa Giê-xu cho đồng bào mình nữa.

Nguyện Chúa chúc phước, ban ơn và cảm động anh chị em sống một đời sống chinh phục nhiều linh hồn cho Chúa và đem sự vinh hiển về cho Ngài. Ha-lê-lu-gia ! Amen.

Mục sư Dương Quang Vinh

Hội Trưởng HTTL Agape VietNam

Trích nguyên văn:

hoithanh.com 

 

BÀI VIẾT CÙNG CHUYÊN MỤC