ĐỜI SỐNG LINH HOẠT

SỰ HIỆP NHẤT & CUỘC HÀNH HƯƠNG

Thứ Ba, 12/03/2019 01:00 GMT+7.

Share on Facebook


 Kinh Thánh: Thi Thiên 133:1-134:3

 

 

SUY GẪM  

 

Thi Thiên 120-134 hình thành nên một thể loại đặc biệt trong sách Thi Thiên, bởi mỗi bài này được gọi là “bài ca đi lên từng bực” nguồn gốc của những bài ca này là từ những Thi Thiên được khách hành hương sử dụng khi họ “đi lên” Giê-ru-sa-lem. Hôm nay chúng ta SUY GẪM đến hai bài ca chót của loạt những bài ca đi lên từng bực.

 

Bài ca thứ nhất, 133:1-3 là lời cầu nguyện cho sự hiệp một của quốc gia. Một quốc gia đã từng hiệp một bị chia cắt thành vương quốc Y-sơ-ra-ên ở miền Bắc và vương quốc Giu-đa miền Nam. Như sự tranh đua giữa anh chị em ruột, hai vương quốc bị tai họa bởi chiến tranh, nội chính và tôn giáo bất ổn. Bài ca phản ánh tình hình căng thẳng bằng hình thức thơ, bày tỏ hy vọng rằng một ngày tươi đẹp sẽ mau đến và vương quốc lại được thống nhất: “Kìa, anh em ăn ở hòa thuận nhau thật tốt đẹp thay! ” (c. 1). Hơn thế nữa, ở phần kết bài ca dùng phép ẩn dụ để nhằm nhấn mạnh đến vị trí địa lý không thể chia cắt của hai vương quốc: “Lại khác nào sương móc Hẹt-môn (một núi ở vương quốc phía Bắc ) sa xuống các núi Si-ôn (núi ở vương quốc phía Nam )” (c. 3).

134:1-3 là bài ca cuối cùng của thể loại này và là lời cầu nguyện cho những người đi hành hương. Bài ca kêu gọi lòng trung tín trong việc ngợi khen Đức Chúa Trời: “Hỡi các tôi tớ của Đức Giê-hô-va, hãy ngợi khen Đức Giê-hô-va ” (c. 1 ), mục đích ngợi khen và dâng hiến cho Chúa tại đền thờ cả ngày lẫn đêm: “(các ngươi ) là kẻ ban đêm đứng tại nhà Ngài ” (c. 1). Lời hướng dẫn kế tiếp của bài ca cho những người thờ phượng là “hãy giơ tay” hướng về một nơi đặc biệt của đền thờ “nơi thánh,” và vì vậy “hãy ngợi khen Đức Giê-hô-va”. Hành trình xa xôi của cuộc hành hương đã đạt đến đỉnh điểm của nó; họ đã tiến đến mục tiêu của mình: Giê-ru-sa-lem, đền thờ, ngôi của Đức Chúa Trời. Từ phương xa họ đi đến Si-ôn, trung tâm tôn giáo của quốc gia, và từ nơi trung tâm này mà Chúa “Đấng dựng nên trời đất” ban phuớc cho người trung tín (c. 3). 

 

 

ÁP DỤNG  

Những bài ca đi lên từng bực trong thánh thi cho chúng ta một ý niệm về sức lực có thể tìm được trên con đường hành hương. Trong thời bấy giờ, việc đi lại đòi hỏi lòng quyết tâm, tận hiến, hi sinh, thời gian, và lòng sẵn sàng chấp nhận rủi ro. Đi hành hương không phải là một kỳ nghỉ lễ; đây là một nhiệm vụ. Thông qua phương tiện giao thông hiện đại, chúng ta có thể đã đánh mất đi một số điều hay trên hành trình và những điều cần hi sinh để đi đến mục tiêu. 

 

 

LỜI CẦU NGUYỆN 

 

Kính lạy Đức Chúa Trời, tạ ơn Chúa vì Ngài hiện diện khắp mọi nơi với chúng con. Cám ơn Ngài vì có những nơi đặc biệt mà Ngài dùng để nâng đỡ đức tin chúng con. Xin giúp con có lòng tìm kiếm và đầu phục Ngài. Con cầu nguyện trong danh Chúa Giê-xu. Amen.

Ân điển là sự khởi đầu của vinh hiển, và vinh hiển là sự toàn vẹn của ân điển. Jonathan Edwards 

BÀI VIẾT CÙNG CHUYÊN MỤC