ĐỜI SỐNG LINH HOẠT

SỰ KÍNH SỢ TỐT

Thứ Bảy, 09/02/2019 01:00 GMT+7.

Share on Facebook


Kinh Thánh: Thi Thiên 112:1-10

 

 

SUY GẪM  

Đề tài của bài giảng hôm đó là sự sợ hãi quá mức, và hình ảnh mà mục sư dùng vẫn còn sống động trong tâm trí của tôi. Ông mở ra trang đầu của một tờ báo địa phương mà ông đã trích ra tất cả những bài viết về sự sợ hãi. Ngoài bìa vẫn còn tên và ngày xuất bản của tờ báo, trong khi phần còn lại của tờ báo có đầy những lỗ trống nơi mà những bài viết bị cắt đi. Đó là một phương cách hiệu quả để dẫn vào một bài giảng nói về sự thực hữu của sự sợ hãi trong đời sống, dù chúng ta ở độ tuổi nào, địa vị nào, dân tộc nào, màu da gì hay quan điểm niềm tin như thế nào.

Thế gian là một nơi nguy hiểm. Sự sợ hãi cai trị vô số cuộc đời, tiêu hủy khả năng hiệu quả của họ. Mặc khác, một số sự sợ hãi là tốt, giúp chúng ta cảnh giác trước sự nguy hiểm của đời sống và có quyết định khôn ngoan. Thật thú vị, Kinh Thánh nói rằng sự kính sợ Đức Chúa Trời là điều tốt và là khởi đầu của sự khôn ngoan. Một đức tin mạnh mẽ xây dựng trên lời Chúa giúp chúng ta phát triển lòng kính sợ tốt lành và thắng hơn sự sợ hãi hủy diệt của thế gian đang vây quanh chúng ta.

 

Thi 112:1-10 ban cho Cơ đốc nhân cả sự hướng dẫn để thắng hơn sự sợ hãi và sự đảm bảo về sự hiện diện bảo vệ của Đức Chúa Trời. Câu 1 “Ngợi khen Đức-Giê-hô-va” là sự lựa chọn khôn ngoan để khởi đầu: ngợi khen Đức Chúa Trời là thuốc giải độc để thắng hơn sự sợ hãi, nó làm cho mối tương giao của chúng ta với Chúa được khắng khít hơn. Thi Thiên này xác nhận rằng Chúa ban phước cho những người kính sợ Ngài, vui thích luật pháp của Chúa. Nó cũng dạy rằng Chúa ban sức mạnh cho những ai tin cậy Chúa. Khi chúng ta thuộc về Chúa, thì lòng chúng ta bình an vì chúng ta biết rằng Chúa ở với chúng ta, chúng ta sẽ chiến thắng. 

 

ÁP DỤNG  

Câu 1 của 12:1-10 là mời gọi “Hãy ngợi khen Đức-Giê-hô-va”. Khi chúng ta ngợi khen Ngài, dâng cho Chúa sự tôn kính mà Ngài đáng nhận, xác nhận tình yêu của chúng ta cho Chúa. Thi Thiên này cũng dạy rằng Chúa ban phước cho người kính sợ Ngài và yêu mến luật pháp Chúa. Sự kính sợ này là tôn kính Chúa, tin cậy Ngài và chấp nhận quyền tể trị tối cao của Chúa. Khi chúng ta phát triển lòng tôn kính và tin cậy, tình yêu chúng ta cho Chúa sẽ gia tăng.

Nếu sự sợ hãi vây quanh bạn và tập hợp nơi tâm trí, tư tưởng và tấm lòng bạn, tôi kêu gọi bạn hãy chấp nhận lời mời của 112:1-10. Hãy ngợi khen Chúa trước hết vào buổi sáng, trong suốt cả ngày, và trước khi bạn đi ngủ. Đọc lên một câu Kinh Thánh từ Thi Thiên này mà bạn cảm nhận được sự yên ủi, cầu xin Chúa ban cho bạn lòng yêu mến việc học lời Chúa. Quyết tâm nhờ cậy nơi lòng khoan hồng và sự công chính của Đức Chúa Trời, và tạ ơn Chúa vì Ngài ban cho lòng bạn bình an. 

 

 

LỜI CẦU NGUYỆN  

 

Cha rất yêu dấu, con ngợi khen Cha về quyền tể trị tuyệt đối của Ngài. Cám ơn Chúa vì sự bình an của lòng con nương trên lòng tin cậy không thay đổi nơi Chúa. biết rằng Chúa sẽ thắng hơn tất cả những kẻ thù nghịch và giúp con sống bình an, và với lòng tin chắc con vui mừng trong mạng lệnh của Ngài. Con cầu nguyện trong danh Chúa Giê-xu. Amen.

 

Đức-Giê-hô-va bênh vực tôi,tôi chẳng sợ; loài người làm chi tôi? (Thi 118:6)

BÀI VIẾT CÙNG CHUYÊN MỤC