ĐỨC CHÚA TRỜI CỦA GIÊ-RÊ-MI

SỰ LỪA DỐI

Thứ Ba, 06/11/2018 01:00 GMT+7.

Share on Facebook


Giê-rê-mi 4:10

Bấy giờ tôi nói: ôi, Hỡi Chúa Giê-hô-va! Thật Ngài đã phỉnh dân này và Giê-ru-sa-lem lắm, mà nói rằng: Các ngươi sẽ được bình an. Nhưng lưỡi gươm đã thấu đến sự sống.

Vì Đức Giê-hô-va là Đấng trị vì tối cao, Giê-rê-mi đã đổ lỗi cho Ngài vì đã lừa dối dân sự Ngài! Dân Giu-đa nghĩ họ sẽ thấy sự bình an trong đất mình. Đức Giê-hô-va quyền năng đã để họ tin vào một lời dối trá.

Vậy có phải Đức Giê-hô-va là nguồn của sự lừa dối? Không. Ngài là Đấng tốt lành (Thi Thiên 31:19). Đức Chúa Trời không nói với dân sự rằng "các ngươi sẽ có sự bình an". Chính các tiên tri giả đã nói những lời này (14:13, 14).

Tại sao Giê-rê-mi lại buộc tội Đức Giê-hô-va là lừa dối dân sự Ngài? Giê-rê-mi dành cho dân tộc mình một tình yêu sâu xa và ông muốn họ ăn năn để tránh khỏi sự đoán phạt khủng khiếp. Ông đã tuôn đổ lòng mình ra trước mặt Đức Chúa Trời và thắc mắc tại sao Ngài lại cho phép các tiên tri giả lừa dối dân sự Ngài. Có lẽ ông đưa lời cầu nguyện này vào bài giảng của mình như một nỗ lực nữa để đem dân sự quay lại với sự nhạy bén tâm linh.

Tại sao Đức Giê-hô-va lại cho phép những lời bình an giả dối được thốt ra? Rõ ràng Đức Giê-hô-va cho phép mọi sự xấu xa đến trong hành tinh này. Ngài sử dụng điều xấu để mang đến điều tốt, điều này vượt quá sự hiểu biết của chúng ta.

Những tiên tri giả vẫn phải chịu trách nhiệm trước mặt Đức Giê-hô-va về những lời lừa dối của họ. Mặc dù có thể họ thật sự tin rằng sự bình an đang đến, nhưng những bài giảng của họ là sự lừa dối. Họ đã làm cho dân sự lạc lối và khiến dân sự tin vào lời giả dối.

Sự thật là có một sư tử bị sổng chuồng (4:7). Cơn giận phừng của Đức Chúa Trời đang đến trên họ, vì thế họ nên mặc áo gai và ăn năn (4:8). Khi sự hủy diệt của chiến tranh đến, tất cả các vua và quan trưởng đều ngã lòng (4:9).

Dân sự đã chọn nghe theo những tiên tri giả thay vì Giê-rê-mi. Tấm lòng thuộc linh của họ cứng như đất chưa cày xới (4:3), sự xa cách Đức Giê-hô-va khiến họ không thể biện biệt. Còn Bạn thì sao? Bạn có đang cầu xin Đức Giê-hô-va ban cho mình sự khôn ngoan để biết phân biệt không? Bạn có ngoảnh mặt với những giáo sư giả để chỉ lắng nghe lẽ thật không?

Hãy kể lại câu chuyện Bạn từng bị lừa. Làm thế nào để mối thông công của Bạn với Đức Giê-hô-va có thể ngăn chặn sự việc tương tự xảy ra trong tương lai?

David Coldwell

 

BÀI VIẾT CÙNG CHUYÊN MỤC