ĐỜI SỐNG LINH HOẠT

SỰ NGỢI KHEN THUỘC VỀ CHÚA

Chủ Nhật, 31/03/2019 01:00 GMT+7.

Share on Facebook


 

 Kinh Thánh: Thi Thiên 148:1-14

 

 

SUY GẪM  

 

Chúng ta ngợi khen Chúa là hành động bày tỏ đức tin của chúng ta. Thật vậy, phân đoạn Kinh thánh hôm nay bắt đầu và kết thúc bằng lời kêu gọi “Hãy ngợi khen Đức Giê-hô-va” (c. 1, 14). Phần chính của Thi Thiên này mô tả về nơi chốn, con người, và có lẽ điều quan trọng nhất cho sự hiểu biết của chúng ta đó là, vì sao.

 

Trước giả Thi Thiên của chúng ta kêu gọi hết thảy những ai thờ phượng, “Từ các từng trời hãy ngợi khen Chúa” (c. 1); “Hãy ngợi khen Chúa từ nơi đất” (c. 7). Kinh thánh có một lối nói hết sức đơn giản “mọi nơi” khi dùng từ “các từng trời” và “thế gian”. Sự ngợi khen cần được liên tục dâng lên từ hết thảy các tạo vật-ngay cả những viên đá (Lu-ca 19: 40)!

Ai là người phải ngợi khen Chúa? Tại đây trước giả Thi Thiên chơi đùa với chúng ta một chút. Ông bắt đầu bằng một đề tài quen thuộc trong đó ông kêu gọi hết thảy các tạo vật (kể cả loài vật trong biển!) hãy ngợi khen Chúa. Nhưng ông kết thúc bằng việc kêu gọi những nhóm người khác nhau: “Những vì vua của thế gian và các dân tộc, công hầu và cả quan xét của thế gian, gã trai trẻ và gái đồng trinh, người già cả cùng con nhỏ” (c. 11-12). Từ những vị vua trong cung điện đến những đứa trẻ nơi sân chơi, Đức Chúa Trời tạo dựng chúng ta để ngợi khen Ngài. Sự ngợi khen chúng ta chỉ thuộc về Ngài mà thôi.

 

Cuối cùng, vì sao các tạo vật của Ngài phải ca ngợi Chúa? Các từng trời ngợi khen Chúa vì Ngài dựng nên chúng. Chúa “treo” các hành tinh vào đúng vị trí(c. 6), không giống như chúng ta treo bóng đèn vào cây thông giáng sinh-quyền năng cao cả và sự khôn ngoan của Ngài đã đặt các hành tinh đó vào vị trí cách dễ dàng! Và nó đứng vững. Dân sự của Chúa phải ca ngợi Ngài vì cớ danh Chúa và danh tiếng của Ngài là điều đáng để tôn cao (c. 13). Thật vậy, vinh hiển của Ngài vượt trên cả các từng trời và thế gian. Đây là ý tưởng mà trước giả muốn chúng ta tìm thấy trong sứ điệp của ông; Chúa đáng được tôn cao. Sự mô tả này về Đức Chúa Trời không đề cập đến khoảng cách rất lớn giữa Chúa và chúng ta, và mô tả nhiều đến bản tính cao cả của Đức Chúa Trời.

 

Một câu hỏi cuối cùng không đến từ trước giả, nhưng từ chúng ta. Vì sao sự ngợi khen của chúng ta là quan trọng đối với Chúa? Đây là sự mầu nhiệm của Chúa. Và đây là một lý do khác để ngợi khen Chúa. Tôn vinh danh Chúa! (148: 1,14). 

 

 

ÁP DỤNG  

 

Đức tin của bạn như thế nào? Đức tin đó có làm cho bạn muốn ngợi khen Chúa? Nếu không, vì sao?

 

Lòng chúng ta thường trở nên nguội lạnh. Kế hoạch làm việc quá bận rộn và những thách thức của cuộc sống làm chúng ta bị phân tâm. Sau một ngày bận rộn, chúng ta chỉ muốn nghỉ ngơi và ngủ. Nhưng một ngày của chúng ta sẽ không trọn vẹn nếu chúng ta không làm trọn một trong những mục tiêu mà Đức Chúa Trời đã dựng nên chúng ta. Chúng ta được dựng nên để ngợi khen Chúa, không phải vâng phục như một nô lệ nhưng với tấm lòng nhận biết tình yêu của Chúa. Chúng ta là con cái của Ngài và chúng ta gần với lòng của Chúa. Ước mong chúng ta hoàn thành sứ mạng của mình! 

 

 

LỜI CẦU NGUYỆN  

 

Cha kính yêu, Chúa dựng nên con để ngợi khen Ngài. Nhưng con dường như không thể dâng lên Cha lời ngợi khen đơn giản nhất. Con giơ lên hai bàn tay trắng của con. Xin nhận lấy món quà không xứng đáng này như biểu hiện của tình yêu của con đối với Ngài. Con cầu nguyện trong danh Chúa Giê-xu. Amen.

Đức Chúa Trời đáng được ngợi khen vì cớ sự nhân từ lạ lùng của Chúa đối cùng tôi,một kẻ nghèo khó tội lỗi xấu xa hơn hết; nhưng tôi sẽ sống đời đời, và vui mừng trong Chúa là Cứu Chúa tôi cho đến mãi mãi! Mary Winslow

BÀI VIẾT CÙNG CHUYÊN MỤC