ĐỜI SỐNG LINH HOẠT

SỰ NHÂN TỪ NGÀI CÒN ĐẾN ĐỜI ĐỜI

Thứ Bảy, 16/03/2019 01:00 GMT+7.

Share on Facebook


Kinh Thánh: Thi Thiên 136:10-26

 

SUY GẪM

Phân đoạn Kinh thánh hôm nay là một bài ca ngợi khen Đức Chúa Trời, Đấng tạo hóa và là Đấng cứu chuộc. Phần Kinh thánh hôm nay tập trung vào công việc giải cứu của Ngài trong lịch sử của dân Y-sơ-ra-ên, trước tiên đề cao công việc Ngài thực hiện “bằng cánh tay quyền năng giơ thẳng ra” (c. 12) trong Xuất Ê-díp-tô ký để giải cứu dân Y-sơ-ra-ên, kể cả một trong những tai vạ (c. 10), việc ra khỏi xứ Ai-cập (c. 11), phép lạ tại Biển đỏ (c. 13-15), và những ngày đi lưu đày trong đồng vắng (c. 16).

Tiếp theo bài ca này nói đến những gì Đức Chúa Trời đã thực hiện để đưa dân sự của Ngài vào trong đất hứa: Ngài đánh hạ những “vua hùng mạnh” của những dân tộc đang ở trong xứ (c. 17-20) và ban xứ “làm sản nghiệp” cho dân Y-sơ-ra-ên (c. 21).

Sau cùng, bài ca kết bằng việc tóm tắt lại tất cả những công việc của Đức Chúa Trời-Chúa vẫn nhớ đến dân sự của Ngài dẫu rằng “địa vị của họ thấp kém” (c. 23), giải cứu họ khỏi kẻ thù nghịch (c. 24), và nâng đỡ họ (c. 25).

 

Điệp khúc của Thi Thiên này “Sự nhân từ Ngài còn đến đời đời ” là một nhắc nhở mạnh mẽ đến lý do vì sao Đức Chúa Trời hành động-cả những sự giải cứu được đề cập đến-việc khởi đầu (vượt qua Biển đỏ), và những việc khó hiểu khác (thời gian đi lưu đày trong đồng vắng, c. 16)-đều là do lòng nhân từ của Ngài. Động cơ thúc đẩy Đức Chúa Trời là tình yêu Chúa dành cho dân sự. Vì vậy chúng ta nên tin cậy Chúa trong lúc thuận cảnh cũng như nghịch cảnh và nhận biết rằng chương trình của Chúa vượt xa hơn những gì chúng ta có thể hiểu được. Cho nên phản ứng của chúng ta trước tình yêu và công việc của Ngài trong đời sống chúng ta phải là lòng biết ơn, giống như trước giả đã kêu gọi: “Hãy cảm tạ Đức Chúa Trời của các từng trời! Vì sự nhân từ Ngài còn đến đời đời” (c. 26). 

 

ÁP DỤNG  

Tôi biết một người đã từng nói: “Tôi thích khi có những hoạn nạn xảy đến cho tôi, vì tôi biết rằng Đức Chúa Trời sẽ làm một điều gì đó lạ thường để giải cứu tôi”.

Khi bạn nhìn lại cuộc đời mình, tin chắc bạn sẽ nhớ đến những lúc chiến thắng khi tình yêu và công việc Đức Chúa Trời thể hiện rõ ràng. Bạn chắc cũng nhớ đến những lúc hoạn nạn thử thách nhưng Chúa lại dường như yên lặng hay thậm chí lìa khỏi bạn. Tuy nhiên phân đoạn Kinh thánh hôm nay bảo đảm rằng Đức Chúa Trời, Đấng dựng nên chúng ta cũng sẽ giải cứu chúng ta, và tình yêu trường tồn của Ngài sẽ cứ gia tăng ngay trong những đêm tối của cuộc đời chúng ta.

 

Bạn có thể cùng đồng thanh với trước giả Thi Thiên để “cảm tạ Đức Chúa Trời của các từng trời” trong mọi hoàn cảnh, vì bạn tin rằng Chúa luôn làm mọi sự vì lòng nhân từ của Ngài đối với bạn. Trong lúc gặp thử thách bạn có nghi ngờ lòng nhân từ của Chúa không? Hay bạn thấy đó là cơ hội để hiểu biết sâu nhiệm hơn về tình yêu trường tồn của Ngài? 

 

LỜI CẦU NGUYỆN  

Đức Chúa Trời kính yêu, tạ ơn Chúa vì tình yêu trường tồn của Ngài. Xin dạy con biết về tình yêu đó trong lúc thành công cũng như khi thất bại. Xin xoa dịu linh hồn con; xin giúp cho đức tin con trưởng thành. Xin dạy con biết tìm kiếm đường lối trọn vẹn của Ngài. Con cầu nguyện trong danh Chúa Giê-xu. Amen.

 

Đau buồn nhìn lại phía sau lo lắng nhìn xung quanh, Đức tin nhìn lên.  Ẩn danh  

BÀI VIẾT CÙNG CHUYÊN MỤC