LỜI SỐNG HẰNG NGÀY

SỰ PHÂN RẼ

Thứ Bảy, 28/12/2013 01:00 GMT+7.

Share on Facebook


“Ta đến không phải đem sự bình an, mà là đem gươm giáo” Ma-thi-ơ 10:34

Người tín đồ Đấng Christ chắc chắn có rất nhiều kẻ thù. Một trong các mục tiêu của người ấy là không gây thù chuốc oán với ai cả; nhưng nếu vì làm phải, tin sự thật mà người ấy phải mất tất cả bè bạn trần gian, người ấy sẽ kể rằng đó chỉ là một mất mát nhỏ mọn, vì Đấng Thiết Hữu của người ấy trên trời còn thân thiết với người ấy trăm ngàn lần hơn và tự tỏ mình ra cho người ấy còn nhã nhặn hơn bất cứ lúc nào.

Thưa bạn là người đang vác trên vai cây thập tự của Chúa, bạn há không biết Ngài đã phán thế

nào sao? “Ta đến để phân rẽ con trai với cha, con gái với mẹ...; và người ta sẽ có kẻ thù nghịch là người nhà mình”. Đấng Christ là Đấng Kiến Tạo Hòa Bình; nhưng Ngài đem chiến tranh đến trước hòa bình. Nơi nào ánh sáng soi đến, thi bóng tối phải lui đi. Hễ sự thật xuất hiện, thì kẻ nói dối phải chạy trốn; nếu không, sẽ có một cuộc tranh chấp gay go, vì sự thật không thể và không bao giờ chịu hạ thấp tiêu chuẩn; lời dối trá nhất định phải bị giày đạp dưới chân.

Nếu bạn theo Đấng Christ, bạn sẽ có cả bầy chó của đời nay đuổi theo gót chân bạn mà sủa. Nếu bạn muốn sống để đứng nổi trước cuộc phán xét của tòa án này tận thế, khá chắc chắn rằng người thế gian sẽ không nói tốt về bạn đâu. Ai kết bạn với thế gian là kẻ thù của Đức Chúa Trời; nhưng nếu bạn trung thành chung thủy với Đấng Chí Cao, loài người sẽ oán ghép sự thành tín không lay chuyển đó, vì nó là một lời làm chứng chống lại tội lỗi họ.

Bạn phải làm đúng, đừng sợ mọi hậu quả có thể xảy ra. Bạn cần có lòng can đảm của một con sư tử không ngần ngại theo đuổi con đường của mình, một con đường sẽ biến các bạn thân của bạn thành những kẻ thù hung bạo nhất; nhưng vì lòng yêu mến Chúa, bạn phải can đảm như vậy.

Muốn thường xuyên hi sinh được danh tiếng và cảm tình chóng qua của đời này cho chân lý bạn cần đến một nguyên lý đạo đức mà chỉ một mình Thánh Linh của Đức Chúa Trời mới tác tạo được trong lòng bạn. Hãy nên mặt trượng phu, đừng xây lưng chạy dài như kẻ hèn nhát.

Hãy theo đúng các bước chân của Chúa với tư cách một con người mạnh dạn, vì Ngài đã trải qua con đường khổ ấy trước bạn rồi. Thà đánh một trận giặc ngắn rồi được yên nghỉ đời đời, còn hơn hưởng hòa bình giả tạo để chịu cực hình mãi mãi.

Ms. Charles Spurgeon

 

BÀI VIẾT CÙNG CHUYÊN MỤC