CHUYỆN HAY Ý ĐẸP

SỰ SÁNG SOI TRONG TỐI TĂM, TỐI TĂM CHẲNG HỀ NHẬN LẤY

Thứ Bảy, 05/01/2019 01:00 GMT+7.

Share on Facebook


 

Trong lớp 12 trường trung học Midlothian có một học sinh tên là George Moore, mặc dù cậu này cố gắng ăn mặc và sinh hoạt cho giống các bạn cùng lớp, nhiều người vẫn nhận thấy cậu không thuộc vào lớp tuổi của các bạn học và trông cậu có cái gì khác thường. Đến ngày 24- 10- 1987, khi tìm thấy xác cậu George Moore trong lùm cây với hai phát đạn trong đầu, người ta mới biết rằng cậu này là một cảnh sát viên ngụy trang.

 

 

 

Tên thật của cảnh sát viên này là George Raffield, 21 tuổi, và nhiệm vụ của ty cảnh sát giao phó cho anh ta là ngụy trang làm học sinh trường trung học Midlothian để điều tra một hệ thống buôn lậu ma túy. Nhưng khi các tay buôn lậu khám phá ra George Raffield làm việc cho cảnh sát, họ liền thanh toán và bỏ xác anh ta ở một nơi cách thành phố 7 dặm về phía Nam.

 

Khi nghe tin này, dân chúng thành phố Midlothian rất ngạc nhiên vì đây là một thành phố nhỏ, chỉ có 7.500 dân và từ trước tới nay vẫn được coi là một địa phương an tĩnh lương thiện.

Cậu chuyện một thành phố có vẻ lương thiện lại là nơi có những tay buôn lậu sát nhân, không tôn trọng luật pháp và khi có người của pháp luật xen vào hoạt động đen tối của họ thì liền ra tay sát hại, đã làm cho chúng liên tưỏng đến mấy câu Kinh thánh sau đây:"Trong Ngài có sự sống, sự sống là sự sáng của loài người. Sự sáng soi trong tối tăm, tối tăm chẳng hề nhận lấy sự sáng... Ngài đã đến trong xứ mình, song dân mình chẳng hề nhận lấy"

 

 

KHÔNG PHẢI PHÉP LẠ CỦA CHÚA GIÊ-XU

CÁCH GIÚP LẤY LẠI HẠNH PHÚC

GIẢNG BẰNG HÀNH ĐỘNG

ĐỊNH MỆNH HAY TỰ DO

NƯỚC MẮT THỐNG HỐI ĂN NĂN

1 2 3 4 5 ... 56 Tiếp Cuối

BÀI VIẾT CÙNG CHUYÊN MỤC