ĐỨC CHÚA TRỜI CỦA GIÊ-RÊ-MI

SỰ SÁNG TẠO ĐẢO NGƯỢC

Thứ Sáu, 09/11/2018 00:00 GMT+7.

Share on Facebook


Giê-rê-mi 4:23

Sự Sáng Tạo Đảo NgượcTôi xem đất, này là vô hình và trống không, xem các từng trời, thì không có sự sáng.

Đức Giê-hô-va đã cho Giê-rê-mi thấy một khải tượng về quá khứ xưa và một tương lai xa. Giê-rê-mi thấy trái đất trước khi Đức Chúa Trời bắt đầu công việc sáng tạo của Ngài. Đất là vô hình và trống không (Sáng 1:2).

Giê-rê-mi nhận ra rằng sự phán xét trong tương lai của Đức Chúa Trời sẽ quay ngược lại buổi tạo hóa ban đầu của Ngài. Đất sẽ quay trở lại như trước khi Đức Chúa Trời tạo dựng nên sự sáng, hình thành đất và làm đầy dẫy trên đất mọi loài. Khi con người phạm tội, họ đảo ngược lại tất cả những gì Đức Chúa Trời đã làm. Hậu quả của tội lỗi luôn là sự hỗn loạn và đen tối.

Có thể Giê-rê-mi hiểu rằng sau này Đức Giê-hô-va sẽ mang đến một sự đoán xét trên khắp đất. Ngài đã bày tỏ cho ông rằng một ngày đầu buồn kinh khủng chưa từng có sẽ xảy đến (30:7). Chúa Giê-xu đã nói tiên tri về cơn đại nạn (Ma-thi-ơ 24:21).

Giê-rê-mi thấy động đất lớn rung động các núi (4:24). Ông chẳng còn thấy một người hay chim chóc nào (4:25). Ông thấy đất như đồng vắng, và các thành đều sụp đổ (4:26).

Sau khi thấy khải tượng này, Giê-rê-mi nghe lời giải thích của Đức Giê-hô-va. Ngài lại đảm bảo với Giê-rê-mi rằng Ngài sẽ không diệt hết quốc gia này (4:27).

Chắc chắn Ngài sẽ đem đến sự xét đoán, nhiều người sẽ than khóc và từng trời sẽ tối đen (4:28). Lính kị và lính bắn cung sẽ đến càn quét các thành. Dân Giu-đa đều chạy trốn, núp vào rừng cây và leo lên vầng đá (4:29). Một số người không trốnchạy, nhưng họ cố lôi kéo dân Ba-by-lôn để hình thành liên minh với Giê-ru-sa-lem (4.30). Nhưng điều đó cũng là vô ích. Giê-rê-mi nghe tiếng kêu la vô vọng khi Giê-ru-sa-lem cố níu lấy hơi thở mình (4 :31).

Trước khi chia sẻ khải tượng về đất vô hình và trống không, Giê-rê-mi đã rao giảng về những kẻ ngu dại khéo léo trong sự ngu dại mình. Dân tộc ông không nhận biết Đức Giê-hô-va, họ là những kẻ ngu muội. Họ khôn khéo trong việc làm ác (4:22). Giê-rê-mi sử dụng ngôn từ của Châm Ngôn về người khôn ngoan và ngu muội để minh họa cho tình trạng của họ. Tình trạng của họ là "tưởng mình khôn ngoan nhưng ngu dại."

Lý do mà Đức Chúa Trời đảo ngược sự sáng tạo của Ngài vì dân sự Ngài đảo ngược sự khôn ngoan của họ. Sự khôn ngoan đảo ngược này cũng vẫn được nhiều người sử dụng ngày nay. Hãy xin Đức Chúa Trời ban cho Bạn sự khôn ngoan và sống cách khôn ngoan (Gia-cơ 1:5).

Hãy viết lời cầu nguyện chi tiết về sự khôn ngoan mà Bạn muốn Chúa ban cho.

David Coldwell

 

 

BÀI VIẾT CÙNG CHUYÊN MỤC