ĐỨC CHÚA TRỜI CỦA GIÊ-RÊ-MI

SƯ TỬ XỔNG CHUỒNG

Thứ Hai, 05/11/2018 01:00 GMT+7.

Share on Facebook


Giê-rê-mi 4:7

Sư tử ra từ rừng nó, kẻ hủy diệt các nước bắt đầu ra đi khỏi chỗ mình, đặng làm cho đất ngươi ra hoang vu, các thành người trở nên gò đóng, và không có người ở.

Giê-rê-mi ra sức cảnh báo dân sự rằng nguy hiểm đang tiến về phía họ: Kẻ hủy diệt các quốc gia đang trên đường đến với Giu-đa nhỏ bé. Sư tử đã bị xổng chuồng.

Mặc dù dân sự thật muốn yên bình nhưng Giê-rê-mi lại ra sức cảnh báo rằng chiến tranh đang đến. Ông muốn họ thổi kèn lên cảnh tỉnh mọi người ở ven đô để họ có thể tập trung về các thành bền vững (4:5). Họ sẽ bị tấn công từ phương Bắc (4:6), y như Đức Giê-hô-va đã báo trước cho Giê-rê-mi khi Ngài bắt đầu kêu gọi ông làm tiên tri (1:14, 15).

Có những nguy hiểm gì từ phương Bắc? Ai là sư tử?  Những ai để ý đến các bài giảng của Giê-rê-mi chắc sẽ biết câu trả lời.

Giống như một sư tử đói ra khỏi rừng (5:6), một dân tộc thù địch cuối cùng sẽ hủy diệt Giu-đa (5:17). Sau đó, Giê-rê-mi đã nhận diện quốc gia này là Ba-by-lôn (20:4). Vua Ba-by-lôn chính là sư tử dày xéo và tản lạc dân Y-sơ-ra-ên (50:17).

Tuy nhiên, Ba-by-lôn sẽ không làm chúa tể hoàn cầu mãi mãi. Cuối cùng Ba-by-lôn cũng sẽ sụp đổ. Sư tử đói Ba-by-lôn sẽ dự bữa yến tiệc cuối cùng và rồi bị hủy diệt (51:37-39). Sớm muộn gì thì tất cả sư tử cũng đều phải chết.

Giê-rê-mi muốn bảo vệ dân mình khỏi người Ba-by-lôn. Họ sẽ được cứu nếu họ tẩy sạch hết những điều ác trong lòng (4:14). Người Ba-by-lôn sẽ đến vì dân tộc của Giê-rê-mi đã nổi loạn cùng Đức Giê-hô-va (4:17).

Sư tử tượng trưng cho quyền lực nguy hiểm. Quyền lực của chúng có thể hủy diệt Bạn. Tuy nhiên Đức Giê-hô-va sẽ cứu những ai trung tín với Ngài khỏi nguy hiểm, giống như Ngài đã bảo vệ Giê-rê-mi khỏi dân Ba-by-lôn.

Một sư tử bị xổng chuồng đang ở đâu đó gần Bạn, kẻ thù thuộc linh của Bạn như sư tử rống đi xung quanh Bạn. Sư tử nguy hiểm này là ma quỷ, nó đang tìm kiếm những ai nó có thể nuốt được, vì thế bạn phải chóng cự nó bằng đức tin của mình (1Phi-e-rơ 5:8, 9).

 Mối thông của Bạn với Chúa có thể giúp Bạn chống cự ma quỷ cụ thể ra sao?

David Coldwell

 

BÀI VIẾT CÙNG CHUYÊN MỤC