NĂM MỚI

TA Ở CÙNG CÁC CON

Thứ Tư, 10/02/2016 01:00 GMT+7.

Share on Facebook


 

Kinh Thánh: A-ghê 2:1-9

“Và bây giờ, Đức Giê-hô-va phán: Hỡi Xô-rô-ba-bên, khá can đảm; còn ngươi, Giê-hô-sua, con trai Giô-xa-đác, thầy tế lễ cả, cũng khá can đảm; Đức Giê-hô-va lại phán: Cả dân chúng trong đất, các ngươi cũng khá can đảm, và hãy làm việc; vì Ta ở cùng các ngươi, Đức Giê-hô-va vạn quân phán vậy" (câu 4).

Câu hỏi suy ngẫm: Có những mệnh lệnh nào trong phần Kinh Thánh hôm nay? Mệnh lệnh nào được nhắc nhiều nhất? Tại sao? Có lời hứa nào ở đây? Những mệnh lệnh và lời hứa liên quan với nhau thế nào? Và liên hệ thế nào với bạn? Bước vào năm mới 2013, điều nào trong phần Kinh Thánh trên giúp làm câu gốc cho bạn suốt năm nay?

Chúng ta có thể hình dung cuộc sống bình thường đến độ tẻ nhạt nơi vùng đất người Giu-đa trở về lập cư. Không còn phép lạ vượt Biển Đỏ, không còn ma-na rơi xuống mỗi buổi sáng sớm, không còn những chiến thắng vang dội như chiến thắng Giê-ri-cô. Thay vào đó, những ngôi nhà mới mọc lên, những giếng nước mới đào và những cánh đồng vừa khai hoang đang được gieo. Rồi gì nữa? Bên cạnh những điều mới đó là kế hoạch xây dựng lại Giê-ru-sa-lem mà người Ba-by-lôn đã cho phép, nhưng bị đình trệ vì kẻ thù ngăn cản và vì thiếu nhân lực cùng tiền bạc. Một số người già ngoài bảy mươi đã từng nhìn thấy đền thờ nguy nga thời trước, giờ đây tỏ ra nản lòng khi nghĩ về đền thờ mới, chắc hẳn không thể nào bằng được đến thờ trước đó. Thái độ của họ đưa cả cộng đồng đến chỗ buồn nôn và bi quan.

Trong tình hình đó, Đức Chúa Trời dùng ông A-ghê để khích lệ họ. Sứ điệp của ông A-ghê nhắc người Giu-đa rằng: những đổ nát họ đang đối diện là khởi đấu dẫn đến sự phục hồi và chữa lành. Lời khích lệ của ông A-ghê trong các câu 4-5 nghe tựa như điệp khúc của một bài hát từ lâu đã bị quên lãng, "Vậy bây giờ, Đức Giê-hô-va phán: Hỡi Xô-rô-ba-bên, ngươi khá can đảm... Giê-hô-sua, con trai Giô-xa-đác… khá can đảm… vì Ta ở cùng các ngươi… Thần Ta ở giữa các ngươi: Chớ sợ hãi" (A-ghê 2:4-5).

Giờ đây, lời bảo đảm này dành cho những ai kiên tâm tìm kiếm Đức Chúa Trời và vâng theo mệnh lệnh Ngài. Ngài cũng tỏ cho họ biết điều Ngài sẽ làm: cả hoàn vũ bị rúng động, Giê-ru-sa-lem sẽ chất đấy các của báu mọi dân tộc trên thế giới, nhà của Ngài sẽ đấy dẫy vinh quang. Vinh quang trong quá khứ và những đau khổ hiện tại sẽ trở thành vô nghĩa trước vinh quang và bình an trong tương lai.

Hôm nay, bước vào ngày đầu của năm 2013, chúng ta có sợ hãi, dao động khi nghĩ đến những ngày đã qua với chiến tranh không dứt, kinh tế suy sụp, thiên tai khắp nơi, dịch lệ lan tràn không? Chúng ta có nghe lời khích lệ và bảo đảm của Chúa cho con dân Ngài: "Ta ở cùng các ngươi”, "Chớ sợ”, "Lời giao ước Ta lập không thay đổi” (câu 5) và "bạc là của Ta, vàng là của Ta". (Câu 8) “Ta sẽ cho vinh quang sau lớn hơn vinh quang trước, Ta sẽ ban bình an" (câu 9). Bạn có thái độ nào khi đọc những lời hứa Chúa? Hãy ghi nhớ và tin cậy Chúa vì Ngài là thành tín. Và trong Chúa Giê-xu, chúng ta đã bắt đầu nếm trải được những phước hạnh này. 

“Hãy can đảm” và “Ta ở cùng ngươi” giúp bạn quyết định điều gì khi bước vào năm 2013?  

Lạy Chúa, con thật sự vui mừng và được khích lệ vì Ngài hứa ở cùng con. Con tin Ngài sẽ tiếp tục đi với con từng ngày trong năm 2013 này. Con không biết điều gì chờ con trong những ngày tới, nhưng con tin trong mọi sự con vẫn luôn bình an.

BÀI VIẾT CÙNG CHUYÊN MỤC