LỜI SỐNG HẰNG NGÀY

TẤM LÒNG BẰNG THỊT

Thứ Tư, 16/05/2018 01:00 GMT+7.

Share on Facebook


 “(Và Ta)… sẽ ban cho các ngươi lòng bằng thịt”   Ê-xê-chi-ên 36:26

Một tấm lòng bằng thịt được nhận ra do tính cách nhạy cảm của nó đối với những gì liên quan đến tội li. Nhượng bộ một điều tưởng tượng tục tiểu, hay để cho một ham muốn hung ác dừng lại dầu chỉ trong một giây phút thôi, cũng đủ để cho một tấm lòng bằng thịt đau buồn trước mặt Chúa. Một tấm lòng bằng đá gọi một tội nặng là không có gì, nhưng với một tấm lòng bằng thịt thì không phải như vậy.

Tấm lòng bằng thịt rất nhạy cảm đối với ý chỉ Đức Chúa Trời. Những tiếng của “ông bướng bỉnh” hay khoác lácvà thật là khó đặt mình tuân phục ý Chúa; nhưng một khi đã được ban cho tấm lòng bằng thịt, ý chí chúng ta sẽ như một lá liễu rung động trước mỗi làn gió thoảng qua, như cây sậy rạp xuống trước mỗi hơi gió của Đức Thánh Linh. Ý chí của con người tự nhiên là sắt lạnh và cứng, không thể dùng búa đập lên để tạo ra một hình thù gì, nhưng mỗi ý chí đã được đổi mới giống như kim khí nấu chảy, chẳng bao lâu sẽ được bàn tay ân điển uốn nắn, nhào nặn. Trong tấm lòng bằng thịt có những tình cảm trìu mến. Tấm lòng cứng cỏi không yêu mến Ngài. Tấm lòng cứng cỏi đưa ra những câu hỏi rất ích kỷ và lạnh lùng; “Tại sao lại phải khóc về tôi? Tại sao tôi lại phải yêu mến Chúa?” Nhưng tấm lòng bằng thịt nói: “Lạy Chúa, Chúa biết rằng con yêu Chúa; xin giúp con càng yêu mến Ngài nhiều hơn”.

Tấm lòng được đổi mới nầy được rất nhiều đặc ân: “Đức Thánh Linh ngự tại đây, Chúa Giê-xu dừng chân ở đây. Nó đã được sửa soạn để đón nhận phước hạnh thuộc linh và mọi phước hạnh đều từ đó mà ra. Nó được sắm sẳn để sản xuất mọi kết quả thiên đàng để làm rạng danh và tôn vinh Đức Chúa Trời
. Do đó, Chúa rất đẹp lòng về nó. Một tấm lòng mềm mại là tuyến phòng thủ hữu hiệu nht đối với tội lỗi và được chuẩn bị sẵn sàng nhất cho nước trời. Tấm lòng được đổi mới đứng tại tháp canh của nó để chờ đợi Chúa Giê-xu tái lâm.

 

Bạn có tấm lòng bằng thịt ấy chăng?

Ms. Charles Spurgeon

BÀI VIẾT CÙNG CHUYÊN MỤC