ĐỜI SỐNG LINH HOẠT

THAM GIA TRUYỀN GIÁO

Thứ Hai, 08/10/2018 01:00 GMT+7.

Share on Facebook


Kinh Thánh: Rô-ma 15:22-33

SUY GẪM

“Mẹ!”con trai tôi than vãn khi ngồi trên bàn với quyển sách, “ngày mai con phải nộp bài nhưng con chưa biết phải làm gì”.

Tôi nhận thấy vẻ mặt sợ hãi và nước đầy trong mắt nó. Dĩ nhiên tôi biết điều này sẽ xảy đến. Đây là chuyên đề đầu tiên của nó. Nhưng tất cả những lời khuyên nó làm bài sớm điều không được tiếp thu. Nó nói rằng nó có thể tự làm điều đó. Nó lo liệu được. Bây giờ thì đã trễ. Nó mệt mỏi, và điều duy nhất mà nó đã viết là cái tựa đề. Tôi ngồi xuống bên nó trong khi chúng tôi cùng cố gắng, đến nửa đêm, từng từ một, cho đến khi công việc của nó hoàn tất.

Đôi khi tôi nghĩ rằng Chúa cho chúng ta được làm cha mẹ để có thể hiểu rõ hơn tình yêu của Ngài dành cho chúng ta. Ngài biết nhu cầu của chúng ta và quan sát chúng ta tạo nên những lầm lỗi, chỉ chờ đợi chúng ta cầu xin sự giúp đỡ và dẫn dắt. Lần này đến lần khác chúng ta xây khỏi Ngài. Chúng ta nói rằng, “Tôi có thể kiểm soát vấn đề này, tôi không cần phải cầu nguyện về việc này, tôi có thể giải quyết nó”. Sau đó chúng ta đối diện với khủng hoảng và thốt lên “Tất cả những gì tôi có thể làm bây giờ là cầu nguyện”.

Thật buồn khi chúng ta đánh mất phước hạnh lớn nhất của đời sống Cơ Đốc nhân mà Chúa dành cho. Chúa muốn ở bên cạnh chúng ta trong tất cả những gì chúng ta làm. Ngài muốn chia sẻ niềm vui và sự đau khổ với chúng ta. Chúa đã biết trước nhu cầu của chúng ta và chờ đợi chúng ta cầu xin sự cứu giúp. Nếu Chúa hành động trước khi chúng ta cầu xin thì chúng ta sẽ không bao giờ nhận ra rằng chúng ta cần Ngài. Chúng ta sẽ không bao giờ biết ân điển và sự thương xót của Ngài.

Phao-lô kêu gọi các Cơ đốc nhân đồng công với ông trong cuộc chiến thuộc linh bằng cách cầu nguyện cho ông trước khi ông gặp khủng hoảng. Ông chuẩn bị đi lên thành Giê-ru-sa-lem và đã được cảnh cáo về những gì có thể xảy ra cho ông ở đó. Vì vậy ông yêu cầu những tín hữu ở Rô-ma trước hết cầu nguyện cho ông được thoát khỏi những người không tin, và kế đến, những tín hữu ở Giê-ru-sa-lem sẽ nhận số tiền giúp đỡ mà ông mang đến từ dân ngoại. Tiếp theo, ông cầu xin Chúa mở đường cho việc viếng thăm Rô-ma, để ông có thời gian vui mừng và phước hạnh với họ.

Nói một cách khác, Phao-lô cầu xin sự bảo vệ của Chúa, hướng dẫn và phục hồi sức lực. Không phải hết thảy chúng ta đều cần điều này sao? Hãy cầu xin Chúa ba điều đó hôm nay.

ÁP DỤNG

Bạn có nhận ra rằng Phao-lô yêu cầu các tín hữu tại Rô-ma cùng hiệp với ông trong vấn đề khó khăn tại Giê-ru-sa-lem không? Không có fax, điện thọai hay email để liên lạc, không có máy bay phản lực, xe hơi hay tàu, ông yêu cầu họ hiệp với ông. Bằng cách nào? Qua sự cầu nguyện của họ. Cầu nguyện là một vũ khí mạnh mẽ của đời sống Cơ đốc nhân. Qua sự cầu thay cho người khác chúng ta cùng họ chiến đấu nơi tiền tuyến.

Ai cần lời cầu thay của bạn? Mục sư của bạn, hay chủ tịch, thị trưởng của bạn, và cả chủ tịch nước bạn. Những người thân của bạn, những người hàng xóm chưa được cứu, bạn bè. Những người lính nơi chiến trường, lính cứu hỏa, cảnh sát. Bạn có thể đồng công với những giáo sĩ tại Trung Hoa, và sau đó ở Peru. Đức Chúa Trời sử dụng lời cầu nguyện của con dân Chúa để hoàn thành những việc lớn. Ngài hiện diện giữa lời ngợi khen của con cái Ngài.
Hãy giữ một bảng liệt kê những người bạn cầu thay cùng với những nhu cầu của họ trong quyển Kinh thánh. Hãy hiệp với họ trong sự khó khăn khi bạn cầu thay ngày và đêm. Hãy cầu xin sự bảo vệ, dẫn dắt, niềm vui và sự hồi phục cho đời sống họ từ nơi Đức Chúa Trời.

LỜI CẦU NGUYỆN

Lạy Chúa, con trình lên Ngài tên của những người thân yêu của con. Xin hiện diện với họ cách đặc biệt hôm nay. Xin hãy bảo vệ, hướng dẫn và đem họ về nhà trong vui mừng và bình an. Con cầu xin Chúa ở với những nhà lãnh đạo của chúng con và những người phục vụ trong quân đội. Con cầu nguyện cho những giáo sĩ đang hầu việc trong hoàn cảnh khó khăn. Xin Ngài nhớ đến tên từng người một và ban phước cho họ. Con cầu nguyện trong danh Chúa Giê-xu. Amen.

Chúa ôi, xin đừng bao giờ để cho chúng con nghĩ rằng chúng con có thể đứng vững một mình mà không cần đến nhu cầu lớn nhất của đời sống con là Ngài (John Donne).

BÀI VIẾT CÙNG CHUYÊN MỤC