LỜI SỐNG HẰNG NGÀY

THÁNH ĐỒ

Thứ Bảy, 10/03/2018 01:00 GMT+7.

Share on Facebook


“Được gọi làm thánh đồ”  Rô-ma 1:7

Chúng ta rất sẵn sàng cho rằng các thánh đồ vào thời các sứ đồ là những “thánh đồ” đã được địa vị ấy theo một cách thế đặc biệt hơn những con cái khác của Đức Chúa Trời. Tất cả chúng ta đều là “thánh đồ” đã được Đức Chúa Trời kêu gọi bởi ân điển Ngài, được thánh hóa bởi Thánh Linh Ngài; nhưng chúng ta rất sẵn sàng để nhìn các sứ đồ như những con người phi thường ít có khuyết điểm và khó bị cám dỗ hơn chúng ta. Tuy nhiên khi làm như vậy, chúng ta đã quên mất cái chân lý là càng sống gần gũi Đức Chúa Trời bao nhiêu, người ta cũng phải đau buồn sâu xa hơn cho tấm lòng gian ác của chính mình bấy nhiêu; và càng được Chúa đề cao trong công tác phục vụ Ngài bao nhiêu, thì hằng ngày người ta càng vị xác thịt đầy tội ác gây khó chịu và trêu ghẹo bấy nhiêu.

Sự thật là nếu chúng ta chăm chú theo dõi sứ đồ Phao-lô, chúng ta phải nghĩ rằng ông hoàn toàn giống như hết thảy số người còn lại trong gia đình của những người đã được Đức Chúa Trời tuyển chọn. Còn nếu chúng ta được dịp trò chuyện với ông, chắc chúng ta phải nói: “Chúng tôi nhận thấy từng trải của ông và chúng tôi rất giống nhau. Ông vốn trung tín, thánh khiết, được dạy dỗ sâu nhiệm hơn chúng tôi, nhưng ông cũng phải chịu đựng những thử thách y như chúng tôi. Mà nói cho đúng hơn, thì trên một vài phương diện, ông còn bị thử thách nặng nề hơn chúng tôi nữa”.

Như thế, xin đừng xem các thánh đồ đời xưa như đã được miễn trừ những khuyết điểm hay tội lỗi cũng đừng nhìn họ bằng thái độ kính cẩn huyền bí hầu như khiến họ trở thành thần tượng cho chúng ta. Xin nhớ là chính chúng ta đã vẫn có thể đạt đến trình độ thánh khiết y như họ. Chúng ta đã “được gọi làm thánh đồ” do cùng một tiếng gọi đã thúc đẩy họ bước vào thiên chức cao cả của họ. Nhiệm vụ của một Cơ đốc nhân là phải cố gắng tìm đường để tiến vào vòng thân mật với các thánh đồ. Nếu thật ra các thánh đồ ấy đã đạt đến một trình độ chắc chắn là cao hơn chúng ta, thì chúng ta hãy noi theo dấu chơn họ, hãy tranh đua với họ trong sự hăng say và thánh khiết.

Chúng ta cũng có cùng một loại ánh sáng như họ, cùng một loại ân điển như họ, thế thì tại sao chúng ta lại chịu mãn nguyện dừng lại trước khi đạt đến đặc tính thiên thượng ngang hàng với họ? Họ đã sống với Chúa Giê-xu, họ đã sống vì Chúa Giê-xu, do đó họ trở nên giống Chúa Giê-xu, vậy Tinh Thần như họ, “nhìn xem Chúa Giê-xu”, thì chẳng bao lâu, địa vị thánh đồ của chúng ta sẽ xuất hiện rõ rệt.

Ms. Charles Spurgeon

BÀI VIẾT CÙNG CHUYÊN MỤC