MỖI NGÀY VỚI CHÚA

THẾ NÀO LÀ ÁO GIÁP CÔNG BÌNH?

Thứ Năm, 14/06/2018 01:00 GMT+7.

Share on Facebook


“Hãy mang lấy mọi khí giới của Đức Chúa Trời, để được đứng vững mà địch cùng mưu kế của ma quỷ”.  Ê-phê-sô 6:11

Một trong những phần quan trọng nhất trên cơ thể mà người lính phải lo bảo vệ khi ra trận là phần ngực, nơi có trái tim. Trong trận chiến thuộc linh chống Sa-tan, tâm hồn của bạn cũng quan trọng như quả tim vậy. Bạn sống hay chết tuỳ thuộc vào tâm hồn của mình, nơi xuất phát các cảm xúc, thái độ, cũng như tình cảm của bạn. Vì lý do này, Đức Chúa Trời đã ban cho bạn áo giáp công bình.

“Công bình” là một từ ngữ quan trọng, có nghĩa là ngay thật trước mặt Chúa và làm điều phải. Không ai trong chúng ta có thể công bình hoặc trọn vẹn mọi lúc mọi nơi được. Nhưng vì bạn đã tiếp nhận Chúa Giê-xu làm Cứu Chúa của mình, nên Đức Chúa Trời không còn xem bạn là tội nhân nữa. Ngài nhìn bạn qua Con trọn vẹn của Ngài là Chúa Giê-xu, Đấng đã chết vì tội của bạn.
Sa-tan có thể tấn công bạn bằng cách nhắc bạn về các tội lỗi mà bạn đã phạm. Nó muốn bạn nghĩ rằng Đức Chúa Trời không chấp nhận bạn. Khi bạn có áo giáp công bình, thì bạn biết rằng Sa-tan đang nói dối. Đức Chúa Trời phán trong Kinh Thánh rằng: “Ta đã lấy sự yêu thương đời đời mà yêu ngươi” (Giê-rê-mi 31:3).

Sống ngay thật là một cách để tự bảo vệ, cũng giống như một tấm chắn vậy. Chỉ có Đức Chúa Trời mới giúp bạn có thái độ ngay thật và đủ năng lực để làm điều phải. Khi bạn chọn đường lối của Chúa (nói thật, vâng lời và cư xử tốt) tức là bạn đang sử dụng áo giáp công bình. 

Bạn sử dụng áo giáp công bình như thế nào?

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

Bạn có thể cầu nguyện như sau:

Lạy Chúa, con cám ơn Ngài vì áo giáp công bình mà Ngài ban cho để giúp con có thái độ đúng và làm điều phải. Nhân danh Chúa Giê-xu. A-men. 

 

BÀI VIẾT CÙNG CHUYÊN MỤC