GIÁNG SINH

THI CA GIÁNG SINH - CHÚA VÀO ĐỜI

Thứ Sáu, 22/11/2013 00:00 GMT+7.

Share on Facebook


 


Cứu Chúa từ Trời đến thế gian

Chuồng chiên máng cỏ cảnh cơ hàn

Đêm đông tuyết phủ không mền gối

Duy có sao trời chiếu ánh quang.

 

Mấy kẻ chăn chiên lắm khổ nàn

Lạnh lùng cực nhọc chẳng hề than.

Tấm thân dầu dãi cùng sương gió

Gặp được Giê-xu phước mọi đàng. 

 

 

 

Bác sĩ Đông phương lướt ải quan,

Đèo cao núi cả lại băng ngàn

Đường xa hiểm trở không sờn chí

Dâng Chúa nhũ hương, một dược, vàng.

                                                                                      Sưu tầm

 

BÀI VIẾT CÙNG CHUYÊN MỤC