GIÁNG SINH

THƠ GIÁNG SINH TIN LÀNH - THƯƠNG NHỚ CHÚA

Thứ Bảy, 23/11/2013 00:00 GMT+7.

Share on Facebook


 


Thương Chúa vì ta xuống thế gian

Thương Ngài cam chịu cảnh cơ hàn

Thương vì nhân loại nên đau khổ,

Thương Chúa vì mình huyết chứa chan.

 

Nhớ Chúa yêu ta chịu khổ hình

Nhớ vì nhân loại Chúa hy sinh,

Nhớ thương Chúa phải cam đau khổ,

Nhớ Chúa vì mình bị rẻ khinh.

 

Chúa muốn cùng ta hiệp một đoàn,

Chúa thương ta mới xuống trần gian.

Chúa đành cam chết trên cây gỗ,

Chúa cứu vớt ta khỏi khổ nàn.

Sưu tầm

 

BÀI VIẾT CÙNG CHUYÊN MỤC