GIÁNG SINH

THƠ GIÁNG SINH TIN LÀNH - Ý NGHĨA GIÁNG SINH

Thứ Bảy, 23/11/2013 01:00 GMT+7.

Share on Facebook
Trong đêm Chúa Cứu Thế Giáng Sanh,
Ở nơi bần hàn và cô quạnh,
Trong chuồng chiên thành Bết-lê-hem xưa.


Giê-Xu: Vua trên hết các vua,
Ngài Chính Chúa của muôn muôn Chúa,
Là Hài Nhi của đêm đông đó,
Rời trời cao xuống chốn trần gian.

Chúa chẳng màng vinh hiển Thiên Đàng
Chẳng quản chi đau khổ, gian nan
Vì thế nhân: Ngài hy sinh thân vàng
Ban hy vọng, bình an cho nhân loại.

Chúa cứu người khỏi cơn băng hoại,
Đem con người khỏi chốn bi ai,
Ban cho người sự sống mãi mãi
khi con người biết tìm cầu Ngài!Giáng Sinh đến nhắc ta nhớ lại
Giê-Xu: Chúa bình an nhân ái
Đấng Cứu Thế của cả nhân loại
Đã giáng trần chuộc tội muôn dân.

                                                                                      Thiên Phúc

 

BÀI VIẾT CÙNG CHUYÊN MỤC