GIÁNG SINH

THƠ GIÁNG SINH TIN LÀNH- GIÊ-XU GIÁNG SINH

Thứ Bảy, 23/11/2013 01:00 GMT+7.

Share on Facebook


Ma-thi-ơ 1:21

Vì yêu Chúa đã giáng trần,
Làm người sống giữa thế nhân lạc lầm!
Con Trời thật đã giáng lâm,
Giê-xu thánh khiết bình tâm vào đời,
Đêm Đông giá lạnh tuyết rơi,
Rời ngôi vinh hiển cứu người thế gian!

Giáng sinh phước hạnh, bình an,
Món Quà cao quý, Chúa ban cho người!
Tình yêu Thiên Chúa cao vời,
Thế nhân chào đón Con Trời giáng sanh!
Giê-xu - Con Thánh - Tin Lành,
Ban cho ai có lòng thành nhận vô!
Bỏ đi đời sống hư vô,
Thật lòng xóa hết tội ô qua rồi!
Nghe theo tiếng Chúa Ba Ngôi,
Đêm nay nhớ đến chiếc nôi bần hàn,
Nơi mà Con Thánh bình an,
Giáng sinh làm món quà ban cho người!

Ôi tình yêu Chúa cao vời,
Làm sao từ chối Tình Trời bao la!
Giáng Sinh kỷ niệm Tình Cha,
Đón vào phước hạnh, hát ca vui mừng!
Tôn vinh Danh Chúa không ngừng,
Tạ ơn Đấng Christ, hát mừng Giê-xu!

                                                                                           Tiểu Minh Ngọc

 

BÀI VIẾT CÙNG CHUYÊN MỤC