HỌC BIẾT CHÚA MỖI NGÀY

THỜ PHƯỢNG CHÚA

Thứ Năm, 17/05/2018 01:00 GMT+7.

Share on Facebook


Đọc 1 Sử-ký 16:28-36

 Câu căn bản: Hãy quy vinh quang về Đức Giê-hô-va xứng đáng với danh Ngài, hãy đem lễ vật dâng lên trước mặt Chúa; hãy trang sức bằng sự thánh khiết mà thờ phượng Đức Giê-hô-va. Câu 29.

 

Suy niệm: Lạy Chúa, Cha nhân từ, Đấng Cứu Chuộc, con tôn thờ Chúa vì đức thành tín, thương yêu nhân từ, công nghĩa và thương xót. Lễ vật con dâng Chúa hôm nay là chính mình con. Con chẳng có gì trong tay, ngoại trừ ân điển của Chúa mà con bám víu lấy. 

Con tôn thờ Chúa trong huyền nhiệm và cảm kích, niềm vui và hân hoan, sung sướng và trông cậy. Phước hạnh được thuộc về Chúa là vẻ đẹp thánh khiết mà con dâng lên tôn thờ. Vì con có là gì hay sở hữu gì cũng đều thuộc về Chúa cả. Sự sống Chúa ban cho con là của Ngài, phước hạnh Chúa ban là do đức thiện lành của Chúa, và cuộc đắc thắng của con trong tương lai sẽ bảo đảm khi con hết lòng tin cậy vào một mình Ngài. 

Nguyện hôm nay được dùng để tôn thờ Chúa.

Con tôn thờ Chúa trong việc làm, trong lời nói và trong tư tưởng của con.   

Vinh quang thuộc về Chúa. A-men.

Trích nguyên đăng từ httlvn.org

 

BÀI VIẾT CÙNG CHUYÊN MỤC