SỐNG VỚI THÁNH KINH

THỜI HOÀNG KIM CỦA VUA SAU-LƠ

Chủ Nhật, 17/08/2014 01:00 GMT+7.

Share on Facebook


1 Sa-mu-ên 11:1-15

"Toàn dân đều đi đến Ghinh-ganh. Tại đó, họ lập Sau-lơ làm vua trước mặt Đức Giê-hô-va. Họ dâng tế lễ bình an lên Đức Giê-hô-va. Sau-lơ và mọi người Ít-ra-ên vui mừng vô cùng" (câu 15 BTTHĐ).

Câu hỏi suy ngẫm: Vì sao người Gia-be cần sự cứu giúp? Khi nghe tình cảnh của họ ông Sau-lơ hành động thế nào? Kết quả ra sao? Bạn có thái độ nào khi thành công và được nhiều người khen ngợi?

Khi hay tin thành Gia-be bị quân Am-môn bao vây và sự thất bại không thể tránh khỏi, ông Sau-lơ tức giận. Bởi Thần của Đức Chúa Trời cảm động, ông Sau-lơ đã chiêu mộ một đạo quân hùng hậu để giải cứu Gia-be.

Khi nhìn thấy những gì cần làm và hành động mau chóng, kiên quyết và hiệu quả, ông Sau-lơ bắt đầu thể hiện vương quyền và phẩm chất của một vị vua được xức dầu. Một trong những điểm tốt của ông Sau-lơ là ông hành động không vì lợi ích của bản thân, nhưng vì sự tồn vong của dân tộc và là vị vua có lòng quảng đại kể cả đối với những người trước đây đã bài bác sự ông được kêu gọi. Ông Sau-lơ nhận thức rõ rằng Đức Chúa Trời đứng đầu mọi diễn biến. Đối với người Ít-ra-ên, ông Sau-lơ là anh hùng. Ông đã được Đức Chúa Trời lựa chọn và được toàn dân công nhận. Vì thế, ngày chiến thắng là ngày vui mừng trọng thể của họ.

Có thể nói nếu không có phân đoạn nầy chúng ta sẽ thắc mắc vì sao Đức Chúa Trời lựa chọn ông Sau-lơ, do những lời mô tả về phần đời còn lại của ông khá ảm đạm. Chúng kết thành một câu chuyện buồn với sự thất bại ngày càng nhiều thêm cùng với sự suy sụp tinh thần của ông. Tuy nhiên, ở đây chúng ta thấy ông Sau-lơ đã làm tốt vai trò người giải cứu dân tộc mà Đức Chúa Trời sai phái.

Cuộc đời vị vua đầu tiên của Ít-ra-ên vừa khích lệ vừa cảnh tỉnh chúng ta. Điều khích lệ chúng ta là bởi sự giúp đỡ của Đức Chúa Trời và sự hợp tác của nhiều người mà chúng ta có thể chiến thắng kẻ thù và làm được những chuyện trọng đại. Không ai tự mình có thể làm được những chuyện lớn. Điều cảnh tỉnh chúng ta là không chỉ trường hợp của ông Sau-lơ mà nhiều trường hợp trong cả lịch sử nhân loại, thành công và được công chúng hoan nghênh khiến không ít người cứ mong muốn và tìm kiếm sự tán thưởng nơi con người, thay vì nơi Đức Chúa Trời. Điều nầy đã dẫn đến nhiều sai lầm nghiêm trọng.

Bạn đã vui mừng và thành công trong những lãnh vực nào? Hãy tạ ơn Đức Chúa Trời và cầu nguyện để sự thành công không dẫn bạn vào chỗ sai lầm nhưng dâng vinh quang cho Đức Chúa Trời.

Lạy Chúa, xin giữ mắt con chăm nhìn vào Ngài chứ không phải bản thân con. Xin tha thứ khi con thất bại và khích lệ con cố gắng làm mọi việc theo đường lối và ý muốn của Ngài chứ không phải của con.

Văn Phẩm Nguồn Sống

 

BÀI VIẾT CÙNG CHUYÊN MỤC