KHOA HỌC VÀ KINH THÁNH

TIẾN HÓA HAY TẠO HÓA (P55)

Thứ Ba, 17/04/2018 01:00 GMT+7.

Share on Facebook


3. Về phương pháp sáng tạo

     1. "Ban đầu Đức Chúa Trời sáng tạo trời đất": Động từ sáng tạo (barah) ở đây có nghĩa là tạo ra từ con số không, (từ năng lượng vô hình biến thành vật chất hữu hình). Động từ này khác với động tù làm ra, chế ra (asah) từ các vật liệu có sẵn, được dùng khi Ngài tạo dựng Mặt Trời, Mặt Trăng và các ngôi sao trong ngày thứ tư. 

2. "Đức Chúa Trời phán". "thì liền có". Ánh sáng, biển, đất liền và thế giới thực vật được tạo ra bằng lời phán đầy thẩm quyền và năng lực của Đức Chúa Trời. 

3. "Đức Chúa Trời phán" rồi "Ngài làm ra".  Bầu khí quyển, các tinh tú, Mặt Trời, Mặt Trăng và thế giới động vật đều được sáng tạo theo cách như vậy. 

4. "Đức Chúa Trời phán", rồi "lấy đất nắn lên người" và "hà sinh khí vào lỗ mũi". Quá trình tạo dựng con người là một quá trình phức tạp nhất. Không những Đức Chúa Trời phán bằng lời, tuyên bố mục đích công việc tạo dựng con người, nhưng còn tỉ mỉ lấy đất nắn nên người, rồi hà hơi sống của chính bản thân Ngài vào lỗ mũi, khiến con người trở nên loài sinh linh, có trí tuệ, lý trí, quyền tự do lựa chọn, có ngôn ngữ, lương tâm, tình yêu, tín ngưỡng v.v... Không có một tạo vật nào được Đức Chúa Trời dựng nên một cách đặc biệt khác thường như vậy. Điều ấy giải thích sự siêu việt của loài người trong thiên nhiên. 

5. "Đức Chúa Trời lấy làm hài lòng" hay "Ngài thấy điều đó tốt lành" sau mỗi một ngày... Điều ấy chứng tỏ sự tốt đẹp, hoàn hảo của công cuộc tạo hóa. Đây là điểm khởi đầu của quá trình thoái hóa theo định luật nhiệt động lực thứ hai (Ên-trô-pi) chứ không phải là khởi đầu của quá trình tiến hóa mà nhiều người lầm tưởng.

Còn Tiếp

TIẾN HÓA HAY TẠO HÓA (P65)

TIẾN HÓA HAY TẠO HÓA (P64)

TIẾN HÓA HAY TẠO HÓA (P63)

TIẾN HÓA HAY TẠO HÓA (P62)

TIẾN HÓA HAY TẠO HÓA (P61)

1 2 3 4 5 ... 13 Tiếp Cuối

BÀI VIẾT CÙNG CHUYÊN MỤC