KHÁM PHÁ KINH THÁNH

TÌM HIỂU KINH THÁNH (P125)

Thứ Hai, 30/10/2017 01:00 GMT+7.

Share on Facebook


BÀI 26: THIÊN SỨ VIẾNG ÁP-RA-HAM

Nguồn: Đài Xuyên Thế Giới

Sáng Thế Ký 18:1-33

Chương trình Tìm Hiểu Thánh Kinh của chúng ta đến đoạn 18 của sách Sáng Thế Ký, có thể chúng ta ngạc nhiên vì sao đoạn 18 và 19 này lại được đưa vào Kinh Thánh. Cho đến khi chúng ta học đến phần Kinh Thánh Tân ước thì chúng ta mới hiểu rõ lý do tại sao. Hai đoạn này giống như là câu chuyện phụ thêm của Áp-ra-ham, đề cập đến sự hủy diệt thành Sô-đôm và Gô-mô-rơ.

Trong đoạn 18 này là một đoạn dài, Đức Chúa Trời nói với Áp-ra-ham về sự hủy diệt của thành Sô-đôm và Gô-mô-rơ, và Áp-ra-ham cầu thay cho hai thành phố này. Đây là một thí dụ điển hình về đời sống Cơ Đốc nhân phước hạnh, một đời sống giao thông với Đức Chúa Trời. Nhưng tới đoạn 19, chúng ta thấy một đời sống hư hoại trong xứ Sô-đôm và Gô-mô-rơ, nơi Lót đang ở, và số phận của hai thành này đã được định rồi.             

Do đó chúng ta thấy có hai dạng Cơ Đốc nhân, đó là đời sống phước hạnh và những đời sống khô héo. Có những đời sống chìm vào thất bại, vì họ hoàn toàn đi ra ngoài ý chỉ của Đức Chúa Trời.  

ĐỨC CHÚA TRỜI HIỆN RA CÙNG ÁP-RA-HAM VÀ TÁI XÁC HỨA VỀ MỘT CON TRAI.

Sáng Thế Ký 18:1-4, “Đức Giê-hô-va hiện ra cùng Áp-ra-ham nơi lùm cây dẻ bộp của Mam-rê, đương khi ngồi nơi cửa trại lúc trời nắng ban ngày. Áp-ra-ham nhướng mắt lên, thấy ba người đứng trước mặt. Vừa khi thấy, bèn bắt từ cửa trại chạy đến trước mặt ba người đó, sấp mình xuống đất, và thưa rằng: Lạy Chúa, nếu tôi được ơn trước mặt Chúa, xin hãy ghé lại nhà kẻ tôi tớ Chúa, đừng bỏ đi luôn. Xin các đấng hãy cho phép người ta lấy chút nước rửa chơn các đấng, và xin hãy nằm nghỉ mát dưới cội cây nầy.”

Áp-ra-ham lúc này rất già, đang sống nơi lùm cây dẻ bộp tại Mam-rê, cây dẻ bộp còn gọi là cây vân hương. Ông thấy có ba người khách đến chỗ ông ở, Áp-ra-ham liền mời họ vào. Chúng ta hãy chú ý đến sự hiếu khách nhiệt thành của Áp-ra-ham. Qua những sự việc xảy ra trong các đoạn trước, chúng ta thấy rằng Áp-ra-ham là người rất rộng lượng và hiếu khách.

Thật là rất lạ cho chúng ta khi mời người lạ vào nhà và rửa chơn cho họ. Chúng ta không làm như vậy trong thời nay, vì đó có thể là phong tục xa xưa. Xin hãy nhớ lại rằng tại trên phòng cao, Chúa Giê-xu của chúng ta rửa chơn cho các môn đệ, và có một bài học thuộc linh lớn cho chúng ta học hỏi qua việc đó. Trong câu chuyện này Áp-ra-ham nói với người khách, ‘hãy cho chúng tôi rửa chơn cho.’ Đây là một dấu hiệu hiếu khách thật sự, khi một người khách nào đó vào trong nhà, cổi giầy ra và rửa chân. Trong thời trước người ta không giở nón ra khi vào nhà, nhưng cổi giầy. Trong ngày hôm nay thì ngược lại, khi một người khách vào nhà thì không cổi giầy ra, nhưng giở nón xuống  

Đây là một phong tục tốt khi đến nhà ai, chúng ta cổi giầy ra và có cảm giác tự nhiên như nhà của mình, sau đó đi rửa chân và nghỉ ngơi. Áp-ra-ham làm như vậy cho những người khách đến nhà của ông, để cho những người khách cảm thấy dễ chịu, vui vẻ trong sự tiếp đãi.

Sáng Thế Ký 18:5-8, “Tôi sẽ đi đem một miếng bánh cho các đấng ăn vững lòng, rồi sẽ dời gót lên đường; vì cớ ấy, nên mới quá bộ lại nhà kẻ tôi tớ các đấng vậy. Các đấng phán rằng: Hãy cứ việc làm như ngươi đã nói. Đoạn, Áp-ra-ham lật đật vào trại đến cùng Sa-ra mà rằng: Hãy mau mau lấy ba đấu bột lọc nhồi đi, rồi làm bánh nhỏ. Áp-ra-ham bèn chạy lại bầy, bắt một con bò con ngon, giao cho đầy tớ mau mau nấu dọn; rồi lấy mỡ-sữa và sữa cùng con bò con đã nấu xong, dọn ngay trước mặt các đấng; còn người thì đứng hầu trước mặt, dưới cội cây. Vậy các đấng đó bèn ăn.”

Đây là cách tiếp đãi hết sức là nồng hậu. Áp-ra-ham chuẩn bị buổi ăn thịnh soạn. Ông bắt bò con và bảo đầy tớ nấu những món ngon, tiếp đãi ba thượng khách này. Nhưng Áp-ra-ham nói, xin các vị khách nán lại dùng một miếng bánh thôi, Áp-ra-ham nói cách nhiệt thành khiêm tốn. Cũng giống như người Việt của chúng ta, mời khách nán lại nhà để ăn một chén cơm, nhưng hàm ý dùng một bữa ăn đầy đủ.

Còn tiếp 

TÌM HIỂU KINH THÁNH (P245)

TÌM HIỂU KINH THÁNH (P244)

TÌM HIỂU KINH THÁNH (P243)

TÌM HIỂU KINH THÁNH (P242)

TÌM HIỂU KINH THÁNH (P241)

1 2 3 4 5 ... 61 Tiếp Cuối

BÀI VIẾT CÙNG CHUYÊN MỤC