KHÁM PHÁ KINH THÁNH

TÌM HIỂU KINH THÁNH (P170)

Thứ Tư, 14/03/2018 01:00 GMT+7.

Share on Facebook


BÀI 35: Y-SÁC ĐƯỢC THẠNH VƯỢNG (2)

Nguồn: Đài Xuyên Thế Giới

 Sáng Thế Ký 26:1-35  

Đức Chúa Trời Hiện Ra Và Tái Xác Hứa Giao Ước (tt)

Sáng Thế Ký 26:5, “Vì Áp-ra-ham đã vâng lời ta và đã giữ điều ta phán dạy, lịnh, luật và lệ của ta.”

Trong thời điểm này, Đức Chúa Trời chưa ban hành luật pháp, cho nên Áp-ra-ham chưa ở dưới hệ thống luật pháp của Môi-se. Nhưng điều quan trọng là khi Đức Chúa Trời phán bảo với Áp-ra-ham điều gì, thì Áp-ra-ham đều tin tưởng và làm theo. Ông thể hiện đức tin bằng hành động.

Có nhiều người ngày hôm nay phàn nàn là đời sống của một số Cơ Đốc nhân, sao mà không hiện thực một điều gì. Có nhiều điều họ tin mà sao chẳng thấy điều gì xảy ra. Họ ngồi chờ đợi mãi mà không thấy có gì khác lạ. Khi tin vào Đức Chúa Trời, chúng ta phải hành động theo đức tin của mình. Chẳng hạn, khi chúng ta được giấy báo tin có quà tặng của người thân gởi đến và hiện để ở bưu điện. Nếu chúng ta tin thì phải đến bưu điện nhận ngay.

Áp-ra-ham tin Đức Chúa Trời và Ngài kể ông là công bình. Cho nên Đức Chúa Trời muốn Y-sác có niềm tin như cha mình.

Y-sác Nói Dối Mối Quan Hệ Với Rê-bê-ca

Sáng Thế Ký 26:6, “Vậy Y-sác ở tại Ghê-ra.”

Ghê-ra thuộc về phía nam, Áp-ra-ham và Y-sác đều ở vùng phía nam của xứ Ca-na-an. Nhưng có thời gian Áp-ra-ham ở phía bắc tới Si-chem, nhưng ông dừng lại và sống lâu tại Hếp-rôn, đây là nơi mà ông tương giao nhiều với  Đức Chúa Trời. Khi Y-sác và Rê-bê-ca ở Ghê-ra, có một việc xảy ra tại đó như sau:

Sáng Thế Ký 26:7-11, “Bởi nàng Rê-bê-ca sắc sảo dung nhan, nên khi dân xứ đó hỏi thăm vợ người, thì người đáp rằng: “Ấy là em gái tôi,” e khi nói: “Ấy là vợ tôi,” thì họ sẽ giết mình chăng. Vả, người ngụ tại xứ đó cũng đã lâu; một ngày kia A-bi-mê-léc, vua Phi-li-tin, ngó ngang qua cửa sổ, thấy Y-sác đương giỡn chơi cùng Rê-bê-ca, vợ người, bèn đòi Y-sác mà rằng: Quả thật là vợ ngươi đó; sao có nói: Ấy là em gái tôi? Y-sác đáp rằng: Vì tôi có thầm nói: Chớ khá vì nàng mà tôi phải bỏ mình. A-bi-mê-léc hỏi: Ngươi làm chi cho chúng ta vậy? Ngộ có một người dân đến nằm cùng vợ ngươi, ngươi làm cho chúng ta phải phạm tội! A-bi-mê-léc bèn truyền lịnh cho cả dân chúng rằng: Kẻ nào động đến người nầy, hay là vợ người nầy, thì sẽ bị xử tử.”

Y-sác tái phạm tội mà cha ông là Áp-ra-ham đã phạm trước đây. Đức Chúa Trời cảnh giác Y-sác đừng đi xuống Ai-cập, nhưng ông lại xuống Ghê-ra. Tại Ghê-ra có nhiều người đàn ông để ý Rê-bê-ca, cho nên Y-sác dặn Rê-bê-ca là “Em nói với mọi người là em gái của anh, đừng nói là vợ anh.” Áp-ra-ham nói dối có phân nửa, còn Y-sác nói dối trọn vẹn.

Việc Y-sác nói dối mối quan hệ với Rê-bê-ca, có thể làm cho những người trong xứ đi đến sự phạm tội khi họ muốn quan hệ với Rê-bê-ca, vì nghĩ là bà chưa có chồng. Nhưng sau đó việc nói dối của Y-sác bị bại lộ. Sự nói dối chỉ giấu sự việc một lúc mà thôi, vì mọi sự thật lần lượt sẽ được tỏ bày.

Khi vua A-bi-mê-léc biết Rê-bê-ca là vợ của Y-sác, ông cấm mọi người xúc phạm đến bà. Từ đó vua A-bi-mê-léc và Y-sác trở thành bạn hữu, Y-sác được những người trong xứ tôn kính giống như họ đã tôn Áp-ra-ham cha của ông.

(Còn tiếp)

TÌM HIỂU KINH THÁNH (P264)

TÌM HIỂU KINH THÁNH (P263)

TÌM HIỂU KINH THÁNH (P262)

TÌM HIỂU KINH THÁNH (P261)

TÌM HIỂU KINH THÁNH (P260)

1 2 3 4 5 ... 62 Tiếp Cuối

BÀI VIẾT CÙNG CHUYÊN MỤC